KULTUROWE ASPEKTY PRZEMOCY W RODZINIE

27 kwietnia 2022 roku odbył się kolejny webinar prowadzony przez prawniczkę Stowarzyszenia Panią mgr Karolinę Sikorę. Spotkanie dotyczyło powiązań pomiędzy prawnokarnymi narzędziami walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, a kulturowymi aspektami tego zjawiska. Podczas spotkania, zostały poruszone kwestie opresyjnych praktyk kulturowych, takich jak obrzezanie żeńskie, małżeństwo przez porwanie czy zabójstwa honorowe. Głębszej analizie zostały poddane takie zagadnienia jak przestępstwa motywowane kulturowo, obrona przez kulturę oraz kulturowe przyzwolenie na opresyjną praktykę. W trakcie webinaru, zostanie poruszona również tematyka Konwencji stambulskiej.
W trakcie webinaru do dyspozycji uczestników byli specjaliści Stowarzyszenia z zakresu prawa, psychologii, doradztwa zawodowego i pedagogiki.

W spotkaniu wzięły udział 43 osoby.

Menu