KOMUNIKAT Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium z siedzibą w Poznaniu, na podstawie par. 21 pkt 3. Regulaminu, zwołuje Walne Zgromadzenia Członków organizacji.

Termin: 27 września 2020 roku.

Stowarzyszenie podejmie uchwałę o przekształceniu się ze stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe. Projekt statutu organizacji do zapoznania się w Biurze Stowarzyszenia.

Poprzedni wpis
Polska Akademia Nauk i Pro Civium
Następny wpis
Razem z Fundacją PZU
Menu