Komunikat Zarządu Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” informuje Członków organizacji, że w dniu 20 lutego 2022 roku, o godzinie 18.00, odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statusu ze stowarzyszenia nierejestrowego w rejestrowe (KRS) oraz o złożenie wniosku o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Ponadto Członkom przedłożony zostanie Raport Roczny z działalności organizacji w 2021 roku oraz Bilans Finansowy za rok 2021.

Członkom zostanie również przedstawiony cząstkowy (za 3 miesiące) raport z realizacji projektu „przeMOC w RODZINIE”.

Poprzedni wpis
Umowa z Uczelnią Łazarskiego
Następny wpis
Zapraszamy na konferencję prasową
Menu