Komunikat Walnego Zgromadzenia

K O M U N I K  A T
Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska
PRO CIVIUM

 

W dniu 27 września 2020 roku Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 14 postanowiło przekształcić stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń.

Powołano również skład organów wykonawczych:

  • Zarząd: Izabela Jarczewskaprezes, Magdalena Małeckawiceprezes, Martyna Miętkowskasekretarz, Alicja Mliczekczłonek
  • Rada Nadzorcza: Ewa Hysprzewodniczący, Justyna Gryglewska – wiceprzewodniczący, Aleksandra Majersekretarz, Monika Nowakowskaczłonek

Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do niezwłocznego wszczęcia procedury przerejestrowania organizacji.

Następny krokiem będzie złożenie wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Poprzedni wpis
Uczelnia Techniczno-Handlowa z nami
Następny wpis
NIK – raport o bezpieczeństwie osadzonych / 10.2020r.
Menu