Kolejny numer „Postpenita” już wydrukowany!

W dniu wczorajszym odebraliśmy czasopismo z drukarni. Nakład 5 tysięcy, objętość 12 stron, w full kolorze.

 – Czeka nas teraz dużo pracy z kolportażem dwumiesięcznika. Powinien jak najszybciej trafił do zakładów karnych i instytucji zajmujących się problematyką resocjalizacji osób pozbawionych wolności – mówi Amanda Powałowska, szefowa Zespołu ds. Public Relations, odpowiedzialnego za sprawy wydawnicze periodyku.

Czasopismo „Postpenit” – dwumiesięcznik pozbawionych wolności, drukowany jest jako jedno z narzędzi resocjalizacji sprawców przestępstw w ramach programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”. Tworzą go członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia.

 

Poprzedni wpis
Razem z Uniwersytetem
Następny wpis
Bezpłatna infolinia TeleWsparcie
Menu