Jesteśmy dumni!

Z przyjemnością informujemy, że nasza działaczka Pani Gabriela Ośka, studentka prawa, a w organizacji z-ca Koordynatora Sekcji Wsparcia Prawnego została doceniona i wyróżniona przez Starostę Zielonogórskiego i Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego tytułem LIDERA III SEKTORA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO 2022 ROKU.

Pani Gabriela Ośka, oprócz świadczenia wolontariatu na rzecz naszej organizacji, jest także Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Czarnej. Organizacja, której przewodzi Pani Gabriela działa m.in. w obszarze aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, wspierania lokalnej strategii rozwoju i rozwijania i propagowania inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności i integracji społeczności lokalnej oraz przeciwdziałania i walki z patologiami społecznymi.

W Pro Civium działa od 2020 roku, najpierw w charakterze praktykantki, następnie w Zespole ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a aktualnie jako zastępca koordynatora Sekcji Wsparcia Prawnego przy Zespole Obsługi Beneficjentów. Brała udział w realizacji projektów społecznych, była także nagradzana przez Prezes Zarządu m.in. tytułem Diament Pro Civium (z okazji Dnia Wolontariusza). Kandydatka – jedna z trzech – Stowarzyszenia do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości.

Serdeczne gratulacje Pani Gabrielo!!!

Poprzedni wpis
STANOWISKO STOWARZYSZENIA
Menu