III Konferencja Rady Pracodawców

Stowarzyszenie jako członek Rady Pracodawców WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu weźmie udział w III Konferencji pt.: “Obciążenia i zasoby we współpracy instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz działających w obszarze poradnictwa, pomocy i wsparcia ze środowiskiem społecznym”.

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku, w formie zdalnej.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Prorektor Szkoły Nauk Społecznych) oraz prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM).

Wśród członków Rady obok Pro Civium wymienić można również przedstawicieli instytucji państwowych, samorządu, innych uczelni, także niepaństwowych, Służby Więziennej i organizacji społecznych.

 

Fotografia z zasobów WSE UAM Poznań.

Poprzedni wpis
Stowarzyszenie w profilaktyce raka piersi
Następny wpis
NFZ i CZSW popiera nasz pomysł!
Menu