Eksperci z NASK wsparli Pro Civium

Stowarzyszenie Pro Civium rozpoczęło przygotowania do rozszerzenia działań wspierających rodzinę o działania chroniące dziecko przed wykorzystaniem seksualnym i wspierające rodzinę, szkołę we wsparciu dziecka wykorzystanego.

Projekt nazwaliśmy „Prevent, detect and act – mitigating the risk and the consequences of child sexual abuse” – tłumaczy mgr Agata Noga, Kierownik Grupy Projektowej. – Działania skierujemy również wobec osób, które obawiają się, że mogą skrzywdzić dziecko oraz wobec funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej.  Praca ze sprawcami przemocy seksualnej wobec dzieci niesie ogromny ładunek emocjonalny i oczywiste uprzedzenie do człowieka, który dopuszcza się takich czynów. Musimy jednak pamiętać, że właściwa praca, właściwe postępowanie ze sprawcą może w przyszłości zaowocować brakiem działania w recydywie, a o to przecież nam, społeczeństwu, chodzi. O bezpieczeństwo naszych dzieci. Dlatego to takie ważne.

Celem projektu jest wsparcie podmiotów Unii Europejskiej w podejmowaniu działań wdrażających priorytety określone w ramach strategii Unii Europejskiej lub skuteczniejszej walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

1 lutego 2022 r. członkowie Grupy Projektowej, tj. Agata Noga, Anna Lewandowska, Milena Grabska, Agnieszka Stańko oraz Julia Waszkiewicz spotkały się z Katarzyną Staciwą i Martyną Różycką. Pani Staciwa jest ekspertem NASK – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzącego badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni oraz promowaniem koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii. Ponadto jest Samodzielnym Specjalistą Działu Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie Dyżurnet.pl. Natomiast pani Martyna Różycka jest kierownikiem Dyżurnet.pl Zespołu Ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działającego jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Spotkanie odbyło się w celu konsultacji planowanych przez Stowarzyszenie działań przygotowywanych w ramach Projektu i było szansą na uzyskanie wsparcia merytorycznego.

Pani Staciwa i Różycka z NASK są ekspertkami wysokiej klasy, a przede wszystkim praktykami. Jesteśmy wdzięczne, że poświęciły nam czas, wskazały kierunki działań. Mam nadzieję, że to było dopiero pierwsze spotkanie, a przed nami kolejne – dodaje Julia Waszkiewicz.

 

Poprzedni wpis
Zauważ Mnie – dziecko wykluczone środowiskowo
Następny wpis
Dyrektor Generalny odpowiada
Menu