Dziecko w procedurze karnej

Procedura przesłuchania dziecka należy do instytucji kontrowersyjnych, niejednokrotnie krytykowanych przez środowiska prawnicze i psychologiczne. Przy uzyskaniu pełnowartościowego dowodu nie można bowiem zapominać o dobru małoletniego świadka, który ze względu na emocjonalny stopień rozwoju właściwy dla swojego wieku powinien znajdować się pod szczególną opieką, uwzględniającą ochronę jego psychiki przed potęgowaniem traumatycznych przeżyć. Jednocześnie należy mieć na uwadze procesową rolę sądu jako bezstronnego arbitra, gwaranta realizacji zasad rzetelnego procesu i równości stron w procesie.

Podczas webinaru zaprezentowana została cała procedura związana z przesłuchaniem dziecka, także jako pokrzywdzonego przestępstwem przemocy lub świadka takich zdarzeń. Prawnicy Stowarzyszenia przedstawili cały proces przez, który musi przejść małoletni świadek. Poruszone zostaną kwestie specyfiki takiego przesłuchania, jak chociażby bezpieczne pokoje przesłuchań czy ubiór sędziego.

W trakcie spotkania do dyspozycji uczestników byli nasi dyżurni specjaliści z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki i doradztwa zawodowego.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego Projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”, finansowanego z funduszy państw EOG Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Webinar przeprowadził mgr prawa Rafał Bojarski. W spotkaniu udział wzięły 44 osoby.

Więcej na stronie http://www.przemocwrodzinie.info

Menu