Informacje dotyczące nowego numeru PostPenit

Kierownicy Działów do 20 lutego 2022r. przygotowują listę tematów artykułów związanych ze swoim działem. – PONIŻSZE INFORMACJE NIE DOTYCZĄ DZIAŁU ZAGRANICZNEGO

Możecie, a nawet powinniście wziąć pod uwagę tematy z listy https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Na4_zHkoJsGiVbTJQD5-py9UrAiKZDyxpdrl1aeLtT4/edit?usp=sharing  Oprócz tych tematów proszę o dopisanie własnych. Im więcej teraz, tym lepiej na przyszłe numery. Na liście powinno znaleźć się minimum 20 tematów.

Każdy kolejny numer to kolejny krok do popełnienia przestępstwa. Jednak nie wszystkie artykuły muszą wokół tego tematu krążyć jednak większość powinna. W aktualnym numerze czytaliśmy np. o charakteropatii i jej wpływie na popełnianie przestępstw, dlaczego nie zgłaszamy zgwałcenia, czy społeczeństwo korzysta na karach, jak stawiać granice, trochę o mediach społecznościowych, o tożsamości negatywnej, traumie, przynależności kulturowej sprawcy w kontekście odpowiedzialności karnej (a to dopiero cz. 1) itd.
Teraz możemy pójść krok dalej mile widziane będą tematy, które będą dotykać poszczególnych przestępstw tych powszechnych i tych nietypowych.

Redaktor Naczelna wraz z Zastępcą i Sekretarzem do 25 lutego odsyłają listę tematów, które zostają wybrane do nowego numeru

Do 28 lutego Kierownicy Działów rozdają tematy chętnym redaktorom i wysyłają informację o temacie i autorze na adres redakcja@postpenit.pl

Jesteśmy w trakcie poszukiwania nowych piszących, dostaniecie na nich namiary. Oprócz tego można dać ogłoszenie na czatach na Facebooku o poszukiwaniu chętnych, zaangażować wolontariuszy, praktykantów, członków.

Każdy Dział powinien mieć minimum 5 artykułów, najlepiej 7, maksymalnie 10.

Jeśli autor dopytuje o to, ile ma liczyć artykuł, wówczas można odpisać, że minimum 2 pełne strony A4 zapisane czcionką Times New Roman 12, przy czym najlepsza objętość to 4-5 stron. Czasem krótkie artykuły są treściwe, więc nie trzeba ich rozciągać. Jeśli ktoś się rozpisze na 10 stron, po prostu podzielimy artykuł na dwie części i będzie w dwóch numerach.

Artykuły są w trakcie pisania

Do 20 marca Kierownicy Działów lub autorzy artykułów wysyłają je na adres redakcja@postpenit.pl – Artykuły mają być sprawdzone pod kątem MERYTORYCZNYM

Artykuł musi być przesłany w formacie .doc (nieistotne, czy ktoś pisze w Wordzie czy w darmowym programie takim jak WSP Office czy OpenOffice), w pierwszej linijce ma znajdować się tytuł artykułu, pod treścią imię i nazwisko autora. Jeśli autor chce pozostać anonimowy proszę o kontakt na e-mail redaktor.naczelny@postpenit.pl.

Artykuł nadesłany do 20 marca musi być sprawdzony merytorycznie przez kierownika działu.

Artykuł sprawdza Redaktor Naczelna, Zastępca i Sekretarz. Jeśli nie trzeba będzie go poprawiać, wysyłają wiadomość do Kierownika Działu o akceptacji i przesyłają go do korekty. Jeśli trzeba poprawiać – autor musi to zrobić.

Nowy numer ukaże się 20 kwietnia 2022 r.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt przez e-mail redakcja@postpenit.pl

Wszystkie artykuły wysyłamy na powyższy e-mail (chyba, że ktoś chce być anonimowy – wówczas na adres redaktor.naczelny@postpenit.pl, ale przypominam, że Redaktor Naczelna musi znać tożsamość autora).

Praktykanci również mogą pisać i zdobywać za to godziny.

Kierownicy Działów dbają o merytorykę artykułu – przecinkami, kropkami i innymi tego typu zajmą się adiustatorzy.

Do Kierowników Działów mogą trafiać artykuły od Redaktora Naczelnego, Zastępcy lub Sekretarza, które tematyką nawiązują do działów, z prośbą o ich sprawdzenie pod kątem merytorycznym.

Trzecie wydanie czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z Prezes Zarządu oraz nowymi Pełnomocnikami Zarządu, a także artykuły poświęcone tematyce psychologicznej i prawnej.

NUMER 6

Drugie wydanie odnowionego czasopisma „PostPenit”, a w nim m.in. wywiad z inspektorem Mariuszem Ciarką, Rzecznikiem Prasowym Komendy Głównej Policji, rozważania na temat rodzicielstwa, omówienie kwestii prawnych związanych z funkcjami kar, felieton „Z sali rozpraw”, o traumie w czasach pandemii i co nieco o przemocy seksualnej.

NUMER 5

Pierwsze wydanie nowej odsłony czasopisma „PostPenit”, które jest połączeniem jego poprzedniej wersji oraz „Ways to Go”. Świeże spojrzenie na tematykę penitencjarystyki.

NUMER 4

Wydanie poświęcone w dużej części ofiarom przestępstw i przyczynom powstawania patologii w rodzinach. Także II edycja Konkursu dla Osadzonych.

NUMER 3

W numerze wywiad z Karoliną Sikorą na temat m. in. skazanych działających pro bono oraz materiały publikacje dotyczące problemu resocjalizacji.

NUMER 2

W numerze kilka tematów poświęconych dzieciom skazanych i wpływie osadzonego rodzica na ich rozwój emocjonalny i społeczny.

NUMER 1

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

Menu