Pierwsza w Polsce!

Po co Gazeta skazanemu?

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer gazety kolportowanej wyłącznie na terenie jednostek penitencjarnych z przeznaczeniem dla osób pozbawionych wolności.

– To chyba pierwsza taka inicjatywa w Europie – mówi Izabela Jarczewska, przedstawiciel Stowarzyszenia wydającego czasopismo. – Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem tej specyficznej grupy czytelników i wyrozumiałością Służby Więziennej.

Czasopismo jest bezpłatne, będzie dostępne na oddziałach mieszkalnych, w świetlicach i poczekalniach przy salach widzeń.

– Chcemy, aby informacje zawarte na łamach „Postpenita” trafiały również do rodzin skazanych. Nie zapominajmy, że rodzina to najlepszy sposób na prawidłową readaptację społeczną sprawców przestępstw – dodaje Amanda Powałowska, koordynator Zespołu ds. Public Relations Stowarzyszenia.

Zakończył się I Ogólnopolski Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności „Od Środka” 2019. Na to niezwykle trudne pytanie odpowiedziało 112. skazanych z prawie całej Polski penitencjarnej. Wśród nich przeważali sprawcy najcięższych przestępstw: zabójcy, handlarze narkotykami, przestępcy seksualni, ale nie zabrakło także odsiadujących wyroki za oszustwa, kradzieże, czy jazdę pod wpływem alkoholu. s.2

“Co byś dziś powiedział człowiekowi, którego kiedyś skrzywdziłeś?”

Czy każdemu skazanemu, który nie sprawia problemów wychowawczych, z czasem, należą się przepustki? Niestety, nie udziela się ich w polskim systemie prawnym obligatoryjnie. Co innego, gdy skazany korzysta już w sposób prawidłowy z przedmiotowych zezwoleń, a zakład, chce go nagle, z bliżej niewiadomych powodów, pozbawić tego dobrodziejstwa… s.5

Prawo do przepustki

Kto może
trafić do
Gostynina?

s. 6

PostPenit – dwumiesięcznik pozbawionych wolnościnr 1/19