Dwumiesięcznik dobrze oceniony!

[…] Z Uwagą zapoznałam się z zamieszczonymi w nim (Postpenit) artykułami oraz  informacjami i jestem zdania, że treści te mogłyby być zarówno interesujące, jak i bardzo przydatne, dla osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Wyrażam nadzieję, że Państwa cenna inicjatywa stworzenia gazety poświęconej problemom więźniów opuszczających zakłady karne zyska aprobatę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i osadzeni otrzymają możliwość zapoznania się z treścią kolejnych numerów pisma […] – list Hanny Machińskiej – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich z 24 marca 2020 roku kierowany do Izabeli Jarczewskiej, przedstawiciela Stowarzyszenia.
Dwumiesięcznik „Postpenit” jest jednym z trzech narzędzi programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych, obok Infolinii „TeleWsparcie” i czatu online Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych, służących działalności postpenitencjarnej Stowarzyszenia.
Poprzedni wpis
Życie po więzieniu
Następny wpis
Zmierzamy ku lepszemu…
Menu