Decyzja Przedstawiciela Stowarzyszenia

D E C Y Z J A

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska

PRO CIVIUM

 

w sprawie zebrania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
wyznaczonego na dzień 22 marca 2020 roku

oraz innych wynikających z uprawnienia Przedstawiciela nadanego w par. 21 Regulaminu Stowarzyszenia

 

  1. W związku z brakiem kworum wyznaczone na dzień 22 marca 2020 roku zebranie Walnego Zgromadzenia zostaje przełożone na inny termin, osobno wyznaczony.

  2. W związku z potrzebą opracowania jednolitej kampanii społecznej w zakresie realizacji celów działalności organizacji powierza się funkcję rzecznika prasowego Pani Monice Magierskiej, a funkcję Project Manager’a Panu Mikołajowi Kołkowskiemu. Do zadań rzecznika prasowego należy obsługa informacyjna mass mediów i nawiązywanie relacji z dziennikarzami w celu propagowania zadań stowarzyszenia. Project Manager natomiast odpowiada za ujednolicenie i profesjonalizację materiałów promocyjnych i social mediów należących do organizacji.

  3. W związku z rozpoczęciem realizacji (01.01.2020) II edycji – pełnej – programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” powierza się funkcję Koordynatora Programu Pani Ewie Hys, jednocześnie Koordynatorowi Zespołu ds. Readaptacji Społecznej Skazanych. W tym względzie powołuje się Biuro Koordynatora Programu, którego prowadzenie powierza się Pani Aleksandrze Mosińskiej.

  4. W celu właściwego zabezpieczenia komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami i właściwego wsparcia realizowanych i opracowywanych projektów powołuje się Biuro Przedstawiciela, którego prowadzenie powierza się Pani Martynie Miętkowskiej.

  5. Panu Tomaszowi Gorzeniowi z Zespołu ds. Administracyjnych powierza się zadanie pozyskania lokali użytkowych pod wynajem z zasobów komunalnych miasta Poznania i Warszawy, przy czym lokal w Poznaniu przeznaczony będzie na realizację zadań call /chat center oraz prowadzenie Biura Koordynatora Programu, a w Warszawie na siedzibę Koła nr 1 Stowarzyszenia, do dyspozycji Koordynatora Programu oraz Koordynatora Zespołu ds. Szkoleń, Mentoringu i Wsparcia Psychologicznego oraz realizacji zadań Rzecznika Prasowego. Przy czym, ustala się termin wykonania zadania na dzień 30 kwietnia 2020 roku, chyba, że sytuacja epidemiologiczna w kraju nie ulegnie zmianie.

  6. Zmianie ulega struktura stowarzyszenia, tj. likwidacji Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw i uszczegółowienie zasady podległości w działaniach poszczególnych komórek organizacji – w załączeniu.

  7. Zmianie ulega logo dwumiesięcznika”Postpenit” – w załączeniu.

  8. Prowadzenie social medium linkedin powierza się Pani Dagmarze Mazik z Zespołu ds. Public Relations

  9. Sarze Matoszko za profesjonalizm i zaangażowanie w działalność czat on-line Serwisu dla Rodzin Pozbawionych Wolności i Osób Skazanych nadaje się funkcję starszego konsultanta i powierza nadzór i opiekę merytoryczną nad konsultantami czat on-line.

 

 

 

Poznań; 22.03.2020

 

 

Załączniki:

1.

2.

 

Poprzedni wpis
Udostępniamy infolinię – propozycja dla CZSW
Następny wpis
Życie po więzieniu
Menu