DECYZJA
  Dyrektora ds. Operacyjnych

  z dnia w sprawie
  Dotyczy
  Status
  Uzasadnienie:
  Proszę usunąć wymienionego z grup msg, FB, zarchiwizować w Głównym Rejestrze Praktykantów / usunąć z Głównego Rejestru Współpracowników i usunąć z aplikacji tawk.to oraz dostęp do Centralnej Bazy Danych.

  Paulina Hummel
  Dyrektor ds. Operacyjnych

  Menu