autor Amanda Powałowska

Czy osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne mogą zostać wolontariuszami?