Byliśmy w Poznaniu – II Zjazd

18-19 września spotkali się w Poznaniu wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia. Okazją był poznański Targ Dobra.
W dwudniowym zjeździe wzięło udział kilkunastu współpracowników Stowarzyszenia. W sobotę uczestnicy zjazdu skupili się na omówieniu bieżących spraw organizacji, wymianie doświadczeń i omówieniu wprowadzanego we wrześniu Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”. W niedzielę wszyscy gremialnie uczestniczyli w Targu Dobra zorganizowanym przez Urząd Miasta w Poznaniu.
W Zjeździe nie zabrało przedstawicieli Zespołu ds. Wsparcia Rodziny, Zespołu ds. Obsługi Prawnej i Zespołu ds. Public Relations – mówi Koordynator piaru organizacji. – W spotkaniach brali udział również członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
Poprzedni wpis
Nowe barwy Pro Civium
Następny wpis
„Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”, czyli II edycja
Menu