BRPO wraca do kwestii nagrywania

Nagrywanie ograniczałoby ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych, zwłaszcza gdy nie mają obrońcy, a z drugiej strony chroniłoby policjantów i prokuratorów przed pomówieniami o nadużycie uprawnień – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego ocenie takie nagrania mogłyby być załącznikiem do tradycyjnego protokołu.

RPO wraca do problemu po raz kolejny, powołując się na skargi obywateli. Już – jak przypomina w obecnym wystąpieniu – w październiku 2017 r. i w listopada 2017 r. zwracał się do Ministra Sprawiedliwości z postulatami rozszerzenia zakresu obowiązku nagrywania toku czynności protokołowanych w postępowaniu karnym. W celu – precyzuje – zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego oraz zagwarantowania, że orzeczenie sądu wydano na podstawie prawidłowych ustaleń.
Dziś Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość utrwalania  za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk protokołowanych czynności – o czym należy uprzedzić osoby w nich uczestniczące. Przesłuchanie świadka lub biegłego nagrywa się w przypadku obawy, że w dalszym postępowaniu nie będzie to możliwe. Nagrywa się też przesłuchanie pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo na tle seksualnym – przypomina dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

W ocenie RPO  wprowadzenie obligatoryjności nagrywania dźwięku czynności protokołowanych doprowadziłoby do możliwości pełnego odtworzenia wypowiedzi świadków na dalszym etapie postępowania karnego – gdyby była taka potrzeba.
Choć art. 147 par. 2b Kpk  przewiduje, że zasadą jest nagrywanie rozprawy, szeroko zakreślony wyjątek od tej zasady – „niemożliwość ze względów technicznych” – czyni go martwym.
Intencją naszą nie jest zastąpienie w postępowaniu karnym protokołu tradycyjnego protokołem elektronicznym – na wzór postępowania cywilnego czy wykroczeniowego. Nagranie dźwięku stanowiłoby jedynie załącznik do protokołu, pozwalający na rozwianie ewentualnych wątpliwości co do jego zgodności z faktycznym tokiem czynności procesowej – podnosi Adam Bodnar.

Źródło: Portal prawo.pl

Poprzedni wpis
Przestępcy stracą wszystko
Następny wpis
Warunki warunkowego do zwolnienia
Menu