Biznes Centre Club patronem projektu Stowarzyszenia

Biznes Centre Club https://www.bcc.org.pl/ objął honorowym patronatem projekt „ProWork” realizowany przez Stowarzyszenie w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny.

Poszukiwaliśmy dla naszej inicjatywy sprzymierzeńców – mówi mgr Magdalena Niedbała, Kierownik Grupy Projektowej „ProWork” zajmującej się przygotowaniem do pracy zawodowej skazanych mających wkrótce opuścić zakład karny.Na odpowiedz pana Marka Goliszewskiego, prezesa Klubu długo nie musieliśmy czekać. Bardzo się cieszę wraz z moją Grupą Projektową, że tak szacowny podmiot, jak Biznes Centre Club, tak szybko i tak życzliwie spojrzał na nasze działania.

Według  ustaleń BCC obejmie patronatem działania organizacji realizowane w ramach projektu „ProWork”. Strony są zgodne, że możliwość zatrudnienia dla osób odbywających kary pozbawienia wolności może być z zyskiem nie tylko dla skazanego, ale i pracodawców.

Skazani, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu, żałują czynów, które popełnili, przygotowując się do wolności, boją się jednego. Czy znajdą zatrudnienie? Czy będą mieli z czego utrzymać rodzinę? – tłumaczy Magdalena Niedbała. – Zapewniając im zatrudnienie, dajemy im byt, a to właściwa droga do zapobiegania zjawisku recydywy. Dla pracodawców, taki pracownik może być podwójnie cenny. Ze względu na zaangażowanie i zaufanie do pracodawcy, który przecież będzie znał przeszłość swojego podwładnego. A upraszczając dodatkowy pracownik, to dodatkowe dochody budżetu państwa i mniejsze wydatki socjalne. Same zyski.

Więcej na ten temat znajdziecie na Biznes Centre Club o Projekcie ProWork

Poprzedni wpis
Ministerstwo Sprawiedliwości dziękuje za zaangażowanie
Następny wpis
Zmiany w organizacji
Menu