Znajdź zatrudnienie z serwisem

Osoby skazane prawomocnymi wyrokami, które zakończyły już odbywanie kary pozbawienia wolności mogą aplikować o pracę za pośrednictwem naszego Serwisu.

Podsumowania

/Więzienie sprawia, że czujesz się jakbyś umarł. Zmienia perspektywę wszystkiego… wszystkiego co przed, i prawdopodobnie wszystkiego – co po....

Pomoc postpenitencjarna

Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać
  1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
  4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
  5. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  8. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Źródła informacji

Statystyki więzienne

Bezpłatna Pomoc Prawna

BRPO o więziennictwie

Internetowy System Aktów Prawnych

Prawo Europejskie

Pomoc dla byłych więzniów

Orzecznictwo Sądowe

Warunkowe zwolnienie w statystykach