Baza informacji

Znajdź zatrudnienie z serwisem

Osoby skazane prawomocnymi wyrokami, które zakończyły już odbywanie kary pozbawienia wolności mogą aplikować o pracę za pośrednictwem naszego Serwisu.

Pomoc postpenitencjarna

Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać.

Skazany powinien wiedzieć

Aktualności

Aktualności

Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera Projekt Pro Civium

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał do Stowarzyszenia słowa wsparcia i podziękowania za aktywność prospołeczną działaczy oraz podejmowane działania w ramach projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”, realizowanego –…
Aktualności

przeMOC w Rodzinie rusza!

Z dniem 1 grudnia ofiary przemocy domowej, osoby zagrożone zjawiskiem otrzymają pełne i bezpłatne wsparcie specjalistów Stowarzyszenia. Rusza projekt „przeMOC w RODZINIE” realizowany w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu…
Aktualności, Wiadomości

Razem z Fundacją PZU

Podsumowaliśmy wspólny z Fundacją PZU projekt https://pomocpostpenitencjarna.pl/wiedza-edukacja-resocjalizacja/ realizowany od sierpnia 2020 roku do marca 2021. Biorąc pod uwagę, że trudno jest przyjąć, że 31. marca praktyki zawodowe ukończył ostatni student, bo…
Aktualności

Czas na KRS

Pod koniec 2020 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o zmianie statusu organizacji z – jak dotychczas – zwykłego na rejestrowe. Niestety, pandemia zaskoczyła również nas, w szczególności jej…
Aktualności

Nasze Prezentacje: Projekt „ProWork”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt „ProWork – praca dla skazanych” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych…

Publicystyka

  1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
  4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
  5. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  8. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Menu