Znajdź zatrudnienie z serwisem

Osoby skazane prawomocnymi wyrokami, które zakończyły już odbywanie kary pozbawienia wolności mogą aplikować o pracę za pośrednictwem naszego Serwisu.

Pomoc postpenitencjarna

Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać

Aktualności

Służba Więzienna radzi jak przetrwać epidemię

Izolacja od rodziny i przyjaciół, ograniczenie lub zupełne...

Życie po więzieniu

Raport Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2019 roku odsłania wszystkie...

Naczelna Izba Adwokacka chce większego kontaktu z aresztowanymi

Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej kontakt adwokata z osobą tymczasowo...

Warunki detencji w Unii Europejskiej: zasady i rzeczywistość

Raport Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) „Warunki detencji w Unii...

Uchwała Sądu Najwyższego: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Uchwałę sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r. można...

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich o zmianach w kodeksie karnym

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przez nas...

Zbiór aktów prawnych

  1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
  4. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
  5. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  8. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Źródła informacji

Statystyki więzienne

Bezpłatna Pomoc Prawna

BRPO o więziennictwie

Internetowy System Aktów Prawnych

Prawo Europejskie

Pomoc dla byłych więzniów

Orzecznictwo Sądowe

Warunkowe zwolnienie w statystykach