Życie po więzieniu

Raport Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2019 roku odsłania wszystkie braki polskiego systemu resocjalizacji