Wpisy od sekretariat

Bat na alimenciarzy

Zbliża się koniec unikania płacenia alimentów na własne dzieci. Stowarzyszenie popiera projekt Rządu dążący do stworzenia jawnego rejestru osób nie wywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego w stosunku do własnych dzieci. 1 lipca 2021 roku mają wejść w życie przepisy,…

Rozmowa z z-cą Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia

Skazany w organizacji społecznej Rozmowa z Karoliną Sikorą, zastępcą Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”.   ZPR: Czym zajmuje się w Stowarzyszeniu Zespół ds. Obsługi Prawnej? K.S.: Zespół pełni nadzór nad obsługą…

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie rejestru dłużników

Już za kilka miesięcy będzie można sprawdzić każdego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jak informuje portal PRAWO.PL resort sprawiedliwości chce, by wystarczył do tego PESEL dłużnika, co więcej – takie informacje będą darmowe. W praktyce więc zarówno…

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

KOMUNIKAT Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyznacza termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” na dzień 06 marca 2021 roku.   Obrady i głosowanie, zgodnie z Uchwałą nr 9 z dnia 01 grudnia 2019 roku odbędą się w formie elektronicznej  

Kontynuacja współpracy z ZK Inowrocław

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium od 2020 roku współpracuje z Dyrekcją Zakładu Karnego w Inowrocławiu w zakresie realizacji projektu „Porozmawiaj z Bliskimi”. 2 stycznia 2021 roku strony podpisały kolejną umowę w przedmiotowym zakresie. – Dzięki współpracy z marką Telegrosik Stowarzyszenie…

Praktyki dla SAN

Razem ze Społeczną Akademią Nauk   Zakończyły się rozmowy między przedstawicielami Społecznej Akademii Nauk a Zarządem Stowarzyszenia w sprawie umożliwienia studentom Uczelni kierunków psychologia i pedagogika odbycie praktyk zawodowych w ramach ramowego porozumienia o współpracy. –…

Raport za 2020 przyjęty

Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr 03/2021 z dnia 10 stycznia 2021 roku przyjął Raport z realizacji Programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” za 2020 rok. Pełen raport – https://pomocpostpenitencjarna.pl/raport-za-2020-rok/

Wywołać uśmiech dziecka

I Edycja akcji charytatywnej „Mały gest – Duży uśmiech” w decydującej fazie! Wolontariusze, praktykanci oraz członkowie Pro Civium zebrali w spontanicznej zbiórce 1/3 kwoty, a pozostałą część dołożyło Stowarzyszenie i jego Partner – Serwis zpozdrowieniem.pl. Swoją paczkę…

Dobre zachowanie skazanego to za mało

Jak informuje serwis prawo.pl powołując się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach wzorowe zachowanie osadzonego podczas wykonywania kary pozbawienia wolności to za mało, aby na tej podstawie uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie. – Mimo, że skazany w warunkach izolacji…
Menu