Kolejne wydanie “TeleInfo Pro Civium”

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wydania naszych informacji w wersji audio-wizualne.

Służba Więzienna radzi jak przetrwać epidemię

Izolacja od rodziny i przyjaciół, ograniczenie lub zupełne pozbawienie możliwości podejmowania dotychczasowych aktywności, brak możliwości wykonywania pracy zawodowej, ograniczenia w przemieszczaniu to dla wielu osób zupełnie nowa sytuacja w obliczu pandemii. Jednak dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych izolacja to rzeczywistość z jaką muszą się mierzyć na co dzień.

Służba Więzienna radzi , jak przetrwać ten niezwykle trudny czas.

Więcej na ten temat Służba Więzienna doradza…

Chińczycy i Ukraińcy zdalnie

Jednym ze skutków obecnego kryzysu – jak informuje serwis http://www.prawo.pl będzie zalanie polskich wokand sprawami – głównie cywilnymi. Ratunkiem miały być e-rozprawy, ale większość sądów unika ich jak ognia. Barierami nie do przejścia stają się kwestie sprzętu, systemów, brak informatyków i przyzwyczajenia. Wielu prawników uważa to za marnowanie szansy na szybkie i sprawne rozpoznawanie sporów, zwłaszcza gospodarczych. I podkreślają, że w tym momencie alternatywy nie ma, a sędziowie muszą się przestawić.

 

W 2018 roku w sądach było 15 milionów spraw, w tym 9,4 miliona cywilnych, 1,6 mln gospodarczych, 1,3 mln rodzinnych oraz 2,3 mln karnych. W 2020 roku może być ich znacznie więcej.  Dojdzie do wielu sporów pomiędzy przedsiębiorcami wywołanymi przez epidemię. Sądy zaleją pozwy dotyczące umów najmu, zamówień publicznych, czy choćby o kredyty frankowe. Ich rozstrzyganie mogłyby przyspieszyć rozprawy on-line, które w sprawach cywilnych dopuszcza obowiązująca już tarcza antykryzysowa 3 (MS pracuje nad rozwiązaniami w sprawach karnych). Tyle, że sądy, z wyjątkiem kilku, nie są chętne do ich organizowania.

Narzekają na brak informatyków i sprzętu. Nie ma też jednolitych rekomendacji, jakie aplikacje powinny być stosowane. Nierozwiązana jest też paląca kwestia “e-doręczenia”. A “dziury” w systemie prowadzą do absurdów – choćby takich, że sąd link do wideo rozprawy ma stronom przesłać przesyłką pocztową.

Na razie MS rekomenduje prezesom sądów – jak wynika z wytycznych, do których dotarło Prawo.pl – by czynności procesowe w ramach wideokonferencji były przeprowadzane “w przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości”.  Prawnicy nie mają zaś wątpliwości, że bez rozpraw on-line, czeka nas zapaść na salach sądowych.  Co więcej wskazują, że Polska jest już pod tym względem za Ukrainą czy Chinami, choć mogłoby być inaczej.

Więcej na http://www.prawo.pl

Źródło informacji: Prawo.Pl

Warto wspierać

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM i Spółka GREAT IDEAS – właściciel serwisu  internetowego http://www.zpozdrowieniem.pl podpisały 15 maja 2020 roku umowę o współpracy i wzajemnym wsparciu w realizacji projektów społecznych i skierowanych do osób pozbawionych wolności.
zpozdrowieniem.pl to serwis internetowy dzięki, któremu szybko i bezpiecznie prześlesz  środki pieniężne dla osadzonej osoby (wypiska), zamówisz paczkę żywnościową i  paczkę higieniczną osobie osadzonej w areszcie śledczym, zakładzie karnym lub oddziale zewnętrznym.
Obecnie zajmuje się przesyłaniem wypisek oraz realizowaniem zamówień na paczki żywnościowe i higieniczne osadzonym w prosty, szybki i bezpieczny sposób korzystając ze sprawdzonego serwisu Przelewy24, który daje gwarancję pewnych i bezpiecznych płatności internetowych. 

Magdalena Waśko

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajmuje się pomocą psychologiczną i terapią w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w gabinetach w Trójmieście oraz online przez Skype.

Praktyk metody Kids’ Skills pracujący z rodzinami i ich dziećmi, ale również z seniorami.

Współpracowała z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku i Aresztem Śledczym w Wejherowie. Doświadczenie w psychologii klinicznej i sądowo-penitencjarnej.

Współpracowała jako psycholog z osobami niepełnosprawnymi przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Asystuje przy spotkaniach dzieci z rodzicami i opiekunami niemającymi pełnych praw rodzicielskich. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców.

Prowadzi “Pracownię Psychologiczną Empiria”.

Monika Sterczewska

Absolwentka SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, w tym na Oddziale Psychiatrii Sądowej oraz z osobami niepełnosprawnymi w ramach współpracy z Fundacją Psy Dzieciom, a także wolontariatu (sama jest dogoterapeutą) m.in. w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku Oliwie, Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Orunii, Domu im. J. Korczaka- Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Gdańsku.

Obecnie doświadczenie pracy terapeutycznej w gabinecie z osobami doświadczającymi przemocy, rodzinami dysfunkcyjnymi.

Ukończyła: – Kurs Praktyka Kids’ Skills, – Porozumienie bez Przemocy II (kurs zaawansowany), – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (kurs zaawansowany), – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach kurs podstawowy, – Kurs Dogoterapii.

Prowadzi własny gabinet psychoterapii.

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, korzystam z założeń Porozumienia bez Przemocy i praktykuje metodę Kids’ Skills.

Prowadzi również warsztaty rozwojowe, uczestniczy w szkoleniach, swoją pracę poddaje superwizji.

 

dr Jana Chojecka

Adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej kluczowe osiągnięcia to publikacje: Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia, a rzeczywistość (2013), Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej (2013), Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy (2014), Kształtowanie gotowości do zmiany, jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji (2016).

Jej zainteresowania naukowe: możliwości resocjalizacyjne osób pozbawionych wolności, oddziaływania resocjalizacyjne oparte na potencjałach, uwarunkowania gotowości do resocjalizacji, szacowanie ryzyka powrotu do przestępczości.

dr Sonia Dierzyńska-Breś

Adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych rodzinom osób pozbawionych wolności oraz książki: Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności (2016) oraz współautorka monografii: Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki (2015).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu uwięzienia na system rodzinny, efektywności oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz porównywaniu systemów resocjalizacyjnych Europy i świata. Odbyła staż naukowy w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach, a także staż zawodowy w Madison County Department of Community Corrections.

Od 2009 roku pełni funkcję opiekuna naukowego Koła Studentów Resocjalizacji “Dwa Światy”. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z Coachingu na SWPSS w Poznaniu oraz jest w trakcie szkolenia podstawowego z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ways to Go

Już za miesiąc ukaże się w wersji online pierwszy numer kwartalnika “Ways to Go” Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM.

Czasopismo będzie poruszać problematykę szeroko rozumianej penitencjarystyki. Do udziału w jej tworzeniu zaprosiliśmy ośrodki akademickie w kraju i z zagranicy.

Redaktorem Naczelnym obu wydawnictw została Natalia Petruk (redaktor.naczelny@postpenit.pl).

Pudło okazało się trafieniem w “10”

W księgarniach właśnie pojawił się cykl reportaży Niny Olszewskiej zatytułowany “Pudło. Opowieści z polskich więzień”.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM, obok “Gazety Wyborczej” i serwisu internetowego ksiazkinaostro.pl objęły patronat nad wydaniem.

Pozycja uzyskała bardzo pozytywne opinie m.in. Pawła Moczydłowskiego byłego szefa polskiego więziennictwa i prof. Moniki Płatek, jednej z największych specjalistek w kraju od spraw związanych z penitencjarystyką.

Polecamy!