Wpisy od PPA

Uniwersyteccy eksperci

Stowarzyszenie zaprosiło kilka ośrodków akademickich w kraju do zaopiniowania projektu zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym. Organizacja proponuje m.in większy udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, upatrując w tym szansę na zmniejszenie skali powrotności do przestępstwa…

Pro Civium członkiem OFOP

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium dołączyło do grona członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja powstała w 2003 roku i działa na rzecz silnego, skonsolidowanego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia każdego społeczeństwa. Stowarzyszenie reprezentować…

Prawne aspekty przestępczości seksualnej

18 maja 2021 r. odbyło się spotkanie organizowanego online przez Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem zaproszonym do dyskusji był adw. dr Maciejem Bocheńskim, pracownik naukowy Katedry Kryminologii WPiA UJ, specjalista z zakresu przestępczości…

Jak złożyć wniosek do Programu?

Zanim zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek o przyjęcie do Programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” prosimy zapoznać się z instrukcją składania wniosku i podstawowymi informacjami na ten temat.

Konsultacje ze środowiskiem naukowym

towarzyszenie przygotowało projekt zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym.  W ramach noweli proponujemy, aby do istniejących przepisów dodano art. 42a, który precyzuje zasady współdziałania ze Służbą Więzienną i udziału organizacji pozarządowych w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości poprzez prowadzenie…

Wśród Rady Pracodawców

Stowarzyszenie reprezentowane przez Pawła Szatarskiego, pełnomocnika Zarządu ds. Kontaktów Instytucjonalnych jest od ubiegłego roku członkiem Rady Pracodawców Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W dniu 22 kwietnia br. odbyła się z udziałem organizacji i w formie zdalnej wynikającej…

Projekt “Rozśpiewani Skazani”

Wraz z Ewą Jurkiewicz, dyrygentką z Warszawy Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium zaprasza skazanych i ich rodziny do zabawy w … śpiewanie. – Śpiewać każdy może – mówi Pani Jurkiewicz i dodaje, że każdy na początku myśli, że to nie on, że przecież…

NFZ i CZSW popiera nasz pomysł!

Stowarzyszenie zwróciło się z zapytaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia i Centralnego Zarządu Służby Więziennej, czy kobiety osadzone mają prawo do bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka piersi. W dniu 12 kwietnia 2021 roku Biuro Profilaktyki Zdrowotnej NFZ udzieliło nam…
Menu