Wpisy od Henryk Gawecki

Rekordowa ilość słuchaczy webinaru

24 stycznia odbył się kolejny webinar z serii prawnych przygotowany przez specjalistów Stowarzyszenia, tym razem pod tytułem „Prawne strony przemocy domowej” zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz…

Order od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24 stycznia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Wydziałem, a Stowarzyszeniem w zakresie organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Uczelnię reprezentował prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału, a Stowarzyszenie pani…

Bezpieczne Mazowsze – szansa dla skazanych

Stowarzyszenie zwróciło się do dyrektorów 9 jednostek penitencjarnych usytuowanych na terenie Mazowsza z propozycją wdrożenia pilotażowego projektu „Bezpieczne Mazowsze”. Podejmowane działania realizowane będą w ramach Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”. – Skazanym legitymującym…

Prewencja, Wykrywanie i Działanie Przeciwko Wykorzystaniu Seksualnemu Dzieci

Zarząd Stowarzyszenia powołał grupę do przygotowania projektu finansowanego przez przez Komisję Europejską UE w ramach komponentu policyjnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze „Zapobieganie i zwalczanie przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci”. W skład Grupy Projektowej weszły: Agata Noga –…

Zapraszamy na konferencję prasową

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium w Poznaniu zaprasza na Konferencję Prasową dotyczącą rozpoczęcia i realizacji kampanii społecznej „przeMOC w RODZINIE”. Kampanię wspierają Rzecznik Praw Dziecka oraz Polska Policja. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził gotowość do poparcia wszelkich…

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” informuje Członków organizacji, że w dniu 20 lutego 2022 roku, o godzinie 18.00, odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statusu ze stowarzyszenia nierejestrowego w rejestrowe (KRS) oraz o złożenie wniosku…

Umowa z Uczelnią Łazarskiego

Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie w zakresie realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunków Zarządzanie i Prawo. – Cieszymy się, że władze Uczelni doceniają jakość kształcenia praktycznego oferowanego przez naszą organizację – mówi…

Karty telefoniczne dla skazanych

Stowarzyszenie, jak co roku, przekazało kilkadziesiąt kart telefonicznym skazanym najgorzej sytuowanym materialnie dla podtrzymania kontaktu telefonicznego z ich bliskimi. Kilkadziesiąt kart telefonicznych trafiło do Zakładu Karnego w Inowrocławiu wraz z życzeniami dla Funkcjonariuszy Służby Więziennej.…

Rada Koordynatorów Pro Civium

Pod koniec 2021 roku Dyrektor ds. Operacyjnych zwołał Radę Koordynatorów Stowarzyszenia w celu omówienia poziomu i jakości wprowadzonych Uchwała nr 20 z dnia 07 listopada 2021 roku zmian w działaniach organizacji. – Rada podjęła wiele tematów bieżących wynikających z wprowadzanych…

Współpraca z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą

Z dniem 27 grudnia 2021 roku podpisana została umowa o współpracy z zakresie realizacji praktyk zawodowych pomiędzy Stowarzyszeniem a Prorektorem ds. Organizacji i Promocji KPSW w Bydgoszczy – dr. Michałem Czakowskim. Studenci kierunków Prawo, Pedagogika, Administracja i Praca Socjalna w roku…
Menu