Wpisy od alicjamliczek

Umowa z Wyższą Szkołą Bankową

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM realizując projekt organizacji praktyk studenckich podpisali w dniu 30 kwietnia 2020 roku porozumienie o współpracy. W trakcie praktyk studenckich uczący się na kierunkach prawo i psychologia będą mogli…

Zebranie Koordynatorów

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 kwietnia było także okazją do omówienia spraw organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia. Oczywiście ze względów epidemiologicznych konferencja odbyła się zdalnie, ale fakt ten nie przeszkodził by uczestniczyli w nim wszyscy koordynatorzy programowi. Omówiono…

System Vice Versa

System Vice Versa opracowany został dla zoptymalizowania efektywności oddziaływań socjalizujących sprawców przestępstw i środowiska, do którego skazani będą wracać po odbyciu kary pozbawienia wolności, czyli najczęściej, rodzinnego. W ramach realizacji programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie…
Menu