Apel do Rzecznika Praw Dziecka…

APEL OTWARTY

DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
i RZECZNIKA PRAW DZIECKA

w sprawie przywrócenia widzeń w jednostkach penitencjarnych z udziałem dzieci. 

 

Stowarzyszenie wyraża głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją izolowania osadzonych od kontaktu bezpośredniego z ich dziećmi, szczególnie małoletnimi. 

W sytuacji, gdy dziecko dopuszcza się do normalnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej (szkoła, transport publiczny, miejsca kultury, itd.), trudno przyjąć do wiadomości decyzję Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Stowarzyszenie podchodzi z pełnym zrozumieniem do szczególnej i nowej – także dla tej formacji – sytuacji. Pandemia może jednak potrwać jeszcze wiele miesięcy lub lat. Czy zatem w tym okresie dzieci nie będą miały kontaktu z uwięzionym rodzicem? Czy oszacowano skutki emocjonalne dla dziecka takiej rozłąki? Skutki odwrotne od zamierzonych społecznie u osób pozbawionych wolności są wręcz oczywiste i zapewne znacząco utrudnią proces socjalizacji sprawców przestępstw.

Sprawa jest bardzo skomplikowana dla każdej ze stron. Wykracza poza zwyczajne niedogodności wynikające z sytuacji osadzenia, a nadto dotyka także rodzin osób pozbawionych wolności. 

Trzeba zatem znaleźć skuteczne rozwiązanie, dlatego zwracamy się do Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości o pomoc w stworzeniu mechanizmu ułatwiającego kontakt dzieci ze skazanymi rodzicami. 

Deklarujemy również wszelką pomoc i wsparcie informacyjne w przypadku uzgodnienia ze Służbą Więzienną jakiegoś rozwiązania, które nie zakłóci relacji rodzinnych, tak ważnych w procesie resocjalizacji skazanych i tak istotnych ze względu na dobro dziecka. 

 

Zarząd Stowarzyszenia

14 września 2020 roku

Poprzedni wpis
Tygodnik WPROST o nas
Następny wpis
19.09.2020 – „Ways to Go” czas na lekturę!
Menu