Kategorie: Aktualności

Raport NIK o poziomie oddziaływań penitencjarnych

Raport NIK o readaptacji społecznej skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności – informacje szczegółowe: