Aktualności

Razem z Fundacją PZU

Podsumowaliśmy wspólny z Fundacją PZU projekt https://pomocpostpenitencjarna.pl/wiedza-edukacja-resocjalizacja/ realizowany od sierpnia 2020 roku do marca 2021. Biorąc pod uwagę, że trudno jest przyjąć, że 31. marca praktyki zawodowe ukończył ostatni student, bo trwały, w zasadzie do czerwca br., wyliczyliśmy, że doświadczenie…

Czas na KRS

Pod koniec 2020 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o zmianie statusu organizacji z – jak dotychczas – zwykłego na rejestrowe. Niestety, pandemia zaskoczyła również nas, w szczególności jej rozmiar z jakim mieliśmy do czynienia w drugiej połowie…

Nasze Prezentacje: Projekt “Kompetencje dla Samorządowców”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt “Kompetencje dla Samorządowców” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. – Celem tego…

Nasze Prezentacje: Projekt “ProWork”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt “ProWork – praca dla skazanych” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. Dziś…

List Otwarty Prezes Zarządu

Szanowni Przyjaciele Pro Civium, Obserwatorzy działań i nasi Oponenci! Za kilka tygodni miną cztery lata, jak powstał pomysł stworzenia organizacji pozarządowej i trzy lata od jej faktycznego utworzenia. Stowarzyszenia powstałego ze sprzeciwu wobec niektórych…

Nasze Prezentacje: Projekt “Dziecko za Kratami”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt “Dziecko za Kratami – Kompetencje dla Pedagogów” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie.…

Nowa wizja czasopisma

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska “Pro Civium”, nastąpiło połączenie dwóch dotychczas wydawanych tytułów, tj. dwumiesięcznika dla osób pozbawionych wolności “Postpenit” https://pomocpostpenitencjarna.pl/postpenit/ z kwartalnikiem postpenitencjarnym “Ways to Go” https://pomocpostpenitencjarna.pl/ways-to-go/. Czasopismo wydawane będzie w formie…

Nasze Prezentacje: Projekt “przeMOC w RODZINIE”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt “przeMOC w RODZINIE” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. Dziś prezentujemy projekt służący…

Nasze Prezentacje: Projekt “+Prawnik”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt „+PRAWNIK” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. Dziś prezentujemy projekt „+PRAWNIK” https://pomocpostpenitencjarna.pl/prawnik/.…

Poznański Targ Dobra z Pro Civium

Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Miasta w Poznaniu zaproszenie do wzięcia udziału w Poznańskim Targu Dobra, mającym na celu promowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz mieszkańców Poznania. W dniach 13-19 września, jak i w tygodniu poprzedzającym organizowane będą…
Menu