Miesiąc: styczeń 2022

Prewencja, Wykrywanie i Działanie Przeciwko Wykorzystaniu Seksualnemu Dzieci

Zarząd Stowarzyszenia powołał grupę do przygotowania projektu finansowanego przez przez Komisję Europejską UE w ramach komponentu policyjnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze „Zapobieganie i zwalczanie przestępstw wykorzystywania seksualnego dzieci”. W skład Grupy Projektowej weszły: Agata Noga –…

Zapraszamy na konferencję prasową

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium w Poznaniu zaprasza na Konferencję Prasową dotyczącą rozpoczęcia i realizacji kampanii społecznej „przeMOC w RODZINIE”. Kampanię wspierają Rzecznik Praw Dziecka oraz Polska Policja. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził gotowość do poparcia wszelkich…

Komunikat Zarządu Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” informuje Członków organizacji, że w dniu 20 lutego 2022 roku, o godzinie 18.00, odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statusu ze stowarzyszenia nierejestrowego w rejestrowe (KRS) oraz o złożenie wniosku…

Umowa z Uczelnią Łazarskiego

Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie w zakresie realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunków Zarządzanie i Prawo. – Cieszymy się, że władze Uczelni doceniają jakość kształcenia praktycznego oferowanego przez naszą organizację – mówi…
Menu