Miesiąc: grudzień 2021

Co grozi sprawcy przemocy w rodzinie?

W ramach projektu „przeMOC w RODZINIE” przedstawiamy Państwu prezentację dotyczącą prawnych aspektów przemocy: „CO GROZI SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE?”  

Webinar „Czym jest przemoc?”

Dnia 28.12.2021 r. odbył się webinar otwarty dla Wolontariuszy, Praktykantów, Członków, a także dla chętnych Beneficjentów Stowarzyszenia. Webinar „CZYM JEST PRZEMOC?” otwierał cykl webinariów, w ramach projektu „przeMOC w RODZINIE” podnoszących kompetencje zawodowe wolontariuszy…

Karty telefoniczne dla skazanych

Stowarzyszenie, jak co roku, przekazało kilkadziesiąt kart telefonicznym skazanym najgorzej sytuowanym materialnie dla podtrzymania kontaktu telefonicznego z ich bliskimi. Kilkadziesiąt kart telefonicznych trafiło do Zakładu Karnego w Inowrocławiu wraz z życzeniami dla Funkcjonariuszy Służby Więziennej.…

Rada Koordynatorów Pro Civium

Pod koniec 2021 roku Dyrektor ds. Operacyjnych zwołał Radę Koordynatorów Stowarzyszenia w celu omówienia poziomu i jakości wprowadzonych Uchwała nr 20 z dnia 07 listopada 2021 roku zmian w działaniach organizacji. – Rada podjęła wiele tematów bieżących wynikających z wprowadzanych…

Współpraca z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą

Z dniem 27 grudnia 2021 roku podpisana została umowa o współpracy z zakresie realizacji praktyk zawodowych pomiędzy Stowarzyszeniem a Prorektorem ds. Organizacji i Promocji KPSW w Bydgoszczy – dr. Michałem Czakowskim. Studenci kierunków Prawo, Pedagogika, Administracja i Praca Socjalna w roku…

Mały gest – Duży uśmiech… zagościł na buziach dzieci

Dzięki wielkim sercom Wolontariuszy, Praktykantów i Działaczy Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium oraz przy wsparciu naszego Partnera zpozdrowieniem.pl z sukcesem zakończyliśmy II edycję akcji charytatywnej MAŁY GEST – DUŻY UŚMIECH. – Udało się zebrać…
Roksana Turek - Sekcja Wsparcia Prawnego; Zespół ds. Obsługi Beneficjentów

Głos Pro Civium na Forum

10 grudnia 2021 r. ( platforma internetowa) odbyło się spotkanie dyskusyjne pt.: „Wpływ pandemii na prawa człowieka – na przykładzie przemocy domowej wobec kobiet” z udziałem ekspertów Stowarzyszenia Inicjatywy Obywatelskiej „Pro Civium”. Spotkanie zostało zorganizowane…

Współpraca z Katedrą Kryminologii i Kryminalistyki

Zakończyły się rozmowy pomiędzy władzami Stowarzyszenia a Katedrą Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – Ustaliliśmy obszary współpracy, w szczególności w zakresie realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunków prawniczych – mówi…

Webinar z mec. Patrycją Chabier

Webinar z prawnych aspektów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie dla osób dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem. W webinarze uczestniczyło 71 osób. Webinar prowadziła mec. Patrycja Chabier, adwokat specjalizująca się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Absolwentka…

Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera Projekt Pro Civium

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał do Stowarzyszenia słowa wsparcia i podziękowania za aktywność prospołeczną działaczy oraz podejmowane działania w ramach projektu „przeMOC w RODZINIE. Dowiedz się! Działaj!”, realizowanego – w dużym zakresie – ze środków Aktywni Obywatele.…
Menu