Miesiąc: październik 2021

Logo Projektu „przeMOC w RODZINIE”

Prezentujemy Państwu logo projektu „przeMOC w RODZINIE” będącego częścią realizowanego przez Stowarzyszenie Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”, o którym już niejednokrotnie informowaliśmy. Na początku listopada br. Walne Zgromadzenie przyjmie uchwałę wprowadzającą Program w pełnym zakresie,…

Na planie zdjęciowym dla dobra rodzin

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium wraz ze Spółką GALENA reprezentującą markę Telegrosik oraz serwisem Zpozdrowieniem.pl – małą instytucją finansową przygotowują spot społeczny upowszechniający w społecznym odbiorze znak ofiar przemocy. – Wszyscy go niby…

Osadzony z dostępem

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium w wielu sprawach zgłaszanych Służbie Więziennej, w zasadzie od lat, akcentowało, że osoby osadzone, mimo odpowiednich przepisów wynikających z kodeksu karnego wykonawczego, nie mają realnego wglądu do wydawanych na ich temat opinii powstałych…

„Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”, czyli II edycja

Stowarzyszenie rozpoczęło drugi rok organizacji praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych. – W tym roku zmieniamy nieco formułę działania – mówi mgr Weronika Dzierla, koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich. – Uruchamiamy…
Menu