Miesiąc: październik 2021

Ministerstwo Sprawiedliwości dziękuje za zaangażowanie

Zdzisław Godlewski, naczelnik Wydziału Wykonywania Orzeczeń Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości złożył na ręce Prezes Zarządu podziękowania za zaangażowanie i inicjatywę w zakresie kwestii uczestnictwa społeczeństwa w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. „Analizowane […] kwestie (Stowarzyszenie przedstawiło…

Podziękowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium ” W imieniu Władz Uczelni oraz wszystkich naszych Studentów, pragniemy serdecznie podziękować Państwu za możliwość realizacji praktyk zawodowych. Dziękujemy za przyjęcie naszych praktykantów, podzielenia się wiedzą i cennym doświadczeniem zawodowym.…

Rzecznik Praw Dziecka z nami

– Informuję, że działania Stowarzyszenia w ramach projektu „przeMOC w RODZINIE” zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, co traktujemy, jako zauważenie problemu przez RPD i zaangażowanie w kampanię antyprzemocową w rodzinie, szczególnie wobec dzieci – mówi Aleksandra…

Postpenit w Rejestrze

– Z niezwykłą przyjemnością informuję, że czasopismo „Postpenit” zostało z dniem 6 października 2021 roku zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 5057 – mówi Natalia Petruk, redaktor naczelna kwartnika „Postpenit”, z wykształcenia kryminolog.…

Logo Projektu „przeMOC w RODZINIE”

Prezentujemy Państwu logo projektu „przeMOC w RODZINIE” będącego częścią realizowanego przez Stowarzyszenie Programu Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Rodziny „Wsparcie Rodziny”, o którym już niejednokrotnie informowaliśmy. Na początku listopada br. Walne Zgromadzenie przyjmie uchwałę wprowadzającą Program w pełnym zakresie,…

Na planie zdjęciowym dla dobra rodzin

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium wraz ze Spółką GALENA reprezentującą markę Telegrosik oraz serwisem Zpozdrowieniem.pl – małą instytucją finansową przygotowują spot społeczny upowszechniający w społecznym odbiorze znak ofiar przemocy. – Wszyscy go niby znają,…

Osadzony z dostępem

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium w wielu sprawach zgłaszanych Służbie Więziennej, w zasadzie od lat, akcentowało, że osoby osadzone, mimo odpowiednich przepisów wynikających z kodeksu karnego wykonawczego, nie mają realnego wglądu do wydawanych na ich temat opinii powstałych…

„Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”, czyli II edycja

Stowarzyszenie rozpoczęło drugi rok organizacji praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych. – W tym roku zmieniamy nieco formułę działania – mówi mgr Weronika Dzierla, koordynator Zespołu ds. Rekrutacji i Organizacji Praktyk Studenckich. – Uruchamiamy…
Menu