Miesiąc: sierpień 2021

„Bajeczki do Poduszeczki”

– Działalność readaptacyjna ma, jak widać, wiele twarzy – śmieje się mgr Judyta Kaźmierczak, Koordynator Zespołu ds. Wsparcia Rodziny. – Zajmujemy się rodzinami osób pozbawionych wolności, skazanymi, już jesienią rozszerzymy nasze działania…

Zarząd przyjął półroczne sprawozdanie

Zarząd Stowarzyszenia przyjął w formie Uchwały nr 7/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku sprawozdanie za okres od 01 stycznia do 30 sierpnia br. Koordynatora Programu z działalności wszystkich zespołów, sekcji i kół funkcjonujących w ramach organizacji. Dokument omawia szczegółowo wszystkie formy aktywności pro bono…

Razem z Fundacją PZU

Podsumowaliśmy wspólny z Fundacją PZU projekt https://pomocpostpenitencjarna.pl/wiedza-edukacja-resocjalizacja/ realizowany od sierpnia 2020 roku do marca 2021. Biorąc pod uwagę, że trudno jest przyjąć, że 31. marca praktyki zawodowe ukończył ostatni student, bo trwały, w zasadzie do czerwca br., wyliczyliśmy, że doświadczenie zawodowe…

Czas na KRS

Pod koniec 2020 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło Uchwałę o zmianie statusu organizacji z – jak dotychczas – zwykłego na rejestrowe. Niestety, pandemia zaskoczyła również nas, w szczególności jej rozmiar z jakim mieliśmy do czynienia w drugiej połowie…

Nasze Prezentacje: Projekt „Kompetencje dla Samorządowców”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt „Kompetencje dla Samorządowców” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. – Celem tego…

Nasze Prezentacje: Projekt „ProWork”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt „ProWork – praca dla skazanych” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. Dziś…

List Otwarty Prezes Zarządu

Szanowni Przyjaciele Pro Civium, Obserwatorzy działań i nasi Oponenci! Za kilka tygodni miną cztery lata, jak powstał pomysł stworzenia organizacji pozarządowej i trzy lata od jej faktycznego utworzenia. Stowarzyszenia powstałego ze sprzeciwu wobec niektórych…

Nasze Prezentacje: Projekt „Dziecko za Kratami”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt „Dziecko za Kratami – Kompetencje dla Pedagogów” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie.…

Nowa wizja czasopisma

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, nastąpiło połączenie dwóch dotychczas wydawanych tytułów, tj. dwumiesięcznika dla osób pozbawionych wolności „Postpenit” https://pomocpostpenitencjarna.pl/postpenit/ z kwartalnikiem postpenitencjarnym „Ways to Go” https://pomocpostpenitencjarna.pl/ways-to-go/. Czasopismo wydawane będzie w formie…

Nasze Prezentacje: Projekt „przeMOC w RODZINIE”

Z cyklu: Wdrażane działania na lata 2021 – 2023 Projekt „przeMOC w RODZINIE” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie na lata 2021 – 2023 przygotowało pakiet programów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i stygmatyzowanych społecznie. Dziś prezentujemy projekt służący…
Menu