Miesiąc: maj 2021

Uniwersyteccy eksperci

Stowarzyszenie zaprosiło kilka ośrodków akademickich w kraju do zaopiniowania projektu zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym. Organizacja proponuje m.in większy udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, upatrując w tym szansę na zmniejszenie skali powrotności do przestępstwa…

Pro Civium członkiem OFOP

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium dołączyło do grona członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja powstała w 2003 roku i działa na rzecz silnego, skonsolidowanego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia każdego społeczeństwa. Stowarzyszenie reprezentować…

Prawne aspekty przestępczości seksualnej

18 maja 2021 r. odbyło się spotkanie organizowanego online przez Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem zaproszonym do dyskusji był adw. dr Maciejem Bocheńskim, pracownik naukowy Katedry Kryminologii WPiA UJ, specjalista z zakresu przestępczości…

Jak złożyć wniosek do Programu?

Zanim zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek o przyjęcie do Programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” prosimy zapoznać się z instrukcją składania wniosku i podstawowymi informacjami na ten temat.

Konsultacje ze środowiskiem naukowym

towarzyszenie przygotowało projekt zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym.  W ramach noweli proponujemy, aby do istniejących przepisów dodano art. 42a, który precyzuje zasady współdziałania ze Służbą Więzienną i udziału organizacji pozarządowych w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości poprzez prowadzenie…
Menu