Miesiąc: marzec 2021

III Konferencja Rady Pracodawców

Stowarzyszenie jako członek Rady Pracodawców WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu weźmie udział w III Konferencji pt.: “Obciążenia i zasoby we współpracy instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz działających w obszarze poradnictwa, pomocy i wsparcia ze środowiskiem społecznym”. Konferencja odbędzie się…

Stowarzyszenie w profilaktyce raka piersi

Gdańska Fundacja OmeaLife zwróciła się do Stowarzyszenia z propozycją przeprowadzenia wspólnej akcji profilaktycznej wśród kobiet pozbawionych wolności mającej na celu m.in. wczesne wykrywanie raka piersi i podniesienie świadomości w tym zakresie osadzonych, szczególnie po 40. roku życia. – Zarząd Stowarzyszenia…

Zindywidualizowana strategia

Wszelkie działania organizacji zapobiegające zjawisku recydywy, a realizowane w ramach Programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” polegają na zwiększaniu kompetencji środowiska rodzinnego osadzonych w ich dalszej socjalizacji po wykonaniu kary. Stowarzyszenie wierzy, i potwierdza…

Walne Zgromadzenie i zmiany w Programie

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia informuje, że w dniu 06 marca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym większością głosów przyjęto treść Uchwały nr 15.Przedmiotem obrad było przyjęcie w poczet członków kolejnych 9 działaczy, dotąd wolontariuszy, członkostwo w Ogólnopolskiej Federacji…

Nowy numer “POSTPENIT” już w druku

W marcu ukaże się kolejny, wydawany od 2020 roku, numer czasopisma dla osób pozbawionych wolności “Postpenit”. Kwartalnik, obok czasopisma “Ways to Go” ukazującego się w wersji elektronicznej, wydawany jest przez Stowarzyszenie w ramach realizacji Programu “Interwencja i Wsparcie…
Menu