Miesiąc: luty 2021

Rozmowa z z-cą Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia

Skazany w organizacji społecznej Rozmowa z Karoliną Sikorą, zastępcą Koordynatora Zespołu ds. Obsługi Prawnej Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”.   ZPR: Czym zajmuje się w Stowarzyszeniu Zespół ds. Obsługi Prawnej? K.S.: Zespół pełni nadzór nad obsługą…

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie rejestru dłużników

Już za kilka miesięcy będzie można sprawdzić każdego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jak informuje portal PRAWO.PL resort sprawiedliwości chce, by wystarczył do tego PESEL dłużnika, co więcej – takie informacje będą darmowe. W praktyce więc zarówno…

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

KOMUNIKAT Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyznacza termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” na dzień 06 marca 2021 roku.   Obrady i głosowanie, zgodnie z Uchwałą nr 9 z dnia 01 grudnia 2019 roku odbędą się w formie elektronicznej  

Kontynuacja współpracy z ZK Inowrocław

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium od 2020 roku współpracuje z Dyrekcją Zakładu Karnego w Inowrocławiu w zakresie realizacji projektu „Porozmawiaj z Bliskimi”. 2 stycznia 2021 roku strony podpisały kolejną umowę w przedmiotowym zakresie. – Dzięki współpracy z marką Telegrosik Stowarzyszenie…

Praktyki dla SAN

Razem ze Społeczną Akademią Nauk   Zakończyły się rozmowy między przedstawicielami Społecznej Akademii Nauk a Zarządem Stowarzyszenia w sprawie umożliwienia studentom Uczelni kierunków psychologia i pedagogika odbycie praktyk zawodowych w ramach ramowego porozumienia o współpracy. –…
Menu