Najnowsze “TeleInfo Pro Civium”

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wydania naszych informacji w wersji audio-wizualne.

Wywołać uśmiech dziecka

I Edycja akcji charytatywnej “Mały gest – Duży uśmiech” w decydującej fazie!

Wolontariusze, praktykanci oraz członkowie Pro Civium zebrali w spontanicznej zbiórce 1/3 kwoty, a pozostałą część dołożyło Stowarzyszenie i jego Partner – Serwis zpozdrowieniem.pl. Swoją paczkę przygotowała również radomska firma Agy.

Dziewczyny z Biura Stowarzyszenia spędziły kilka godzin na przygotowywaniu paczek.

Okazją do obdarowania były nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, a beneficjentami akcji – dzieci rodzin osób pozbawionych wolności współpracujących ze Stowarzyszeniem w zakresie podnoszenia kompetencji do dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po zakończeniu wykonywania kary pozbawienia wolności.

Organizacji reprezentuje społeczeństwo. Warto by rodziny pozbawionych wolności, a za ich pośrednictwem sami skazani wiedzieli, że mają szansę na powrót do tego społeczeństwa, by nie czuły się izolowane, stygmatyzowane – tłumaczy Martyna Miętkowska, Kierownik Biura Stowarzyszenia, a zarazem jedna z pomysłodawczyń zbiórki.

Paczki na dniach trafią do najmłodszych. Mamy nadzieję, że ten mały gest wywoła na ich buziach wielki uśmiech.

Dobre zachowanie skazanego to za mało

Jak informuje serwis PRAWO.PL powołując się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach wzorowe zachowanie osadzonego podczas wykonywania kary pozbawienia wolności to za mało, aby na tej podstawie uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Mimo, że skazany w warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie, to okoliczność ta nie przemawia jeszcze za uwzględnieniem jego wniosku o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia – wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Uzasadnił, że z dobrodziejstwa tej instytucji może skorzystać ten, kto wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w proces odbywania kary.
/Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach II AKzw 1161/20, LEX nr 3061321/

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kiedy-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie,505165.html

Stowarzyszenie w Radzie

Zespół ds. Public Relations z niezwykłą przyjemnością informuje, że przedstawiciel Stowarzyszenia, pan Paweł Szatarski, pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów instytucjonalnych został zaproszony do udziału w pracach Rady Pracodawców Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To dla mnie niewątpliwy zaszczyt – mówi Paweł Szatarski. – I jednocześnie miłe zaskoczenie. Z Uniwersytetem łączą Stowarzyszenie bardzo dobre relacje i mam nadzieję, że swoją pracą na rzecz Rady będe mógł kontynuować tę współpracę w jeszcze szerszym zakresie.

Rola rodziny w procesie naprawy

W ramach współpracy Stowarzyszenia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nawiązała się między stronami specyficzna więź współpracy, dzięki której realizowanych jest kilka wspólnych inicjatyw.

Między innymi, projekt realizowany razem z Fundacją PZU “Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”, który umożliwił wielu studentom poznańskiej uczelni zrealizować praktyki zawodowe w strukturach Pro Civium. Ale to nie wszystko. Wiele inicjatyw organizacji wspieranych jest wiedzą i doświadczeniem wykładowców z Zakładu Resocjalizacji, a byli praktykanci często zasilają szeregi wolontariuszy mając zasadniczy wpływ na kierunki działań Stowarzyszenia.

Dzięki tej współpracy Stowarzyszenie będzie miało zaszczyt gościć na prelekcji on line panią dr Sonię Dzierzyńską-Breś, specjalistkę w dziedzinie wiedzy na temat funkcjonowania rodzin osób pozbawionych wolności, z doświadczeniem zdobytym w Polsce i zagranicą, autorkę m.in. książki pt.; “Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności”, a zarazem pracownika naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To będzie niezwykle cenne doświadczenie dla naszych opiekunów rodziny, którzy na co dzień zajmują się właśnie rodzinami pozbawionych wolności. – mówi Magdalena Małecka, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. – Spotkanie z Panią Doktor na pewno pozwoli naszym działaczom lepiej zrozumieć problematykę bliskich osób skazanych, podnieść ich kompetencje.

Na prelekcji, oprócz opiekunów rodziny będą również obecni doradcy Stowarzyszenia (psycholodzy, pedagodzy, prawnicy, itd), którzy również w ramach realizacji programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” zajmują się rodzinami osadzonych. Do udziału w spotkaniu zaproszono również pięciu najbardziej wyróżniających się w trakcie praktyk studentów psychologii i resocjalizacji z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia on line.

Przerwa urlopowa

Prezes Zarządu informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2021 Rokiem  -Biuro Stowarzyszenia, Sekretariat Zarządu, czat oraz infolinia nie będą czynne w dniach od 22 grudnia 2020 roku do 03 stycznia 2021 roku. W tym okresie sprawy Beneficjentów nie będą realizowane.

Pro Civium wśród naukowców

1 grudnia br. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: “Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej”, której organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Oprócz ludzi nauki zaproszenie do udziału otrzymała także nasza organizacja, której wystąpienie miało aspekt praktyczny.
Organizację reprezentowała Karolina Lasota, Koordynator Zespołu ds. Public Relations z wystąpieniem pt.: “Interwencja i wsparcie w prawidłowym powrocie do społeczeństwa osób skazanych na przykładzie stowarzyszenia „Pro Civium” oraz Karolina Sikora, Koordynator Sekcji Praw Człowieka – z referatem: „Służba Więzienna a organizacje społeczne w kontekście prawa skazanego do ustanowienia przedstawiciela w trybie Art. 42 Kkw”.

Na Konferencji gościli naukowcy z wielu polskich ośrodków akademickich.

Dziękujemy za Wasze Serca!

Wolontariusze, praktykanci odbywający w organizacji praktyki zawodowe, członkowie Stowarzyszenia wpadli na świetny pomysł bożonarodzeniowego wsparcia Rodzin naszych Beneficjentów.

Pomysł narodził się spontanicznie – mówi Martyna Miętkowska, Kierownik Biura Stowarzyszenia, a jednocześnie przewodnicząca Komitetu Gwiazdkowego. – Rozumiemy, że sytuacja jest trudna, w szczególnie niektórych rodzinach. Oczywiście, wiemy, że to panowie spowodowali ten stan swoim osadzeniem, ale braliśmy pod uwagę, przede wszystkim, zaangażowanie rodzin beneficjentów w realizację programów podnoszących ich kompetencje w dalszej socjalizacji sprawców przestępstw po zakończeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

W ten sposób zebrała się kwota 1500 zł!

Do akcji dołączyło Stowarzyszenie jako organizacja, nasz partnerski serwis zpozdrowieniem.pl oraz firma AGY z Radomia, która ufundowała dwie paczki dla dzieci do lat 10.

Wszystkim wolontariuszom i praktykantom dziękujemy w szczególności. To wielki gest i świadczy o niezmiernej mocy społecznej drzemiącej w tych ludziach, naszych ludziach – podsumowuje Magdalena Małecka, wiceprezes Zarządu. – Jesteśmy z Was dumni, a firmom Agy i zpozdrowieniem.pl, z serca, serdecznie dziękujemy.

Nowy numer “Postpenitu”

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się właśnie kolejny numer czasopisma “Postpenit” kierowanego do osób pozbawionych wolności.

Przypominamy, że gazeta jest bezpłatna, kolportowana w wybranych jednostkach penitencjarnych i przesyłana skazanym w korespondencji. Porusza problematykę dotyczącą spraw penitencjarnych.

Wydawcą czasopisma jest Stowarzyszenie. Redaktorem Naczelnym Koleżanka Natalia Petruk, członek Stowarzyszenia.