Miesiąc: październik 2020

Witamy Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa!

Zespół ds. Public Relations informuje, że władze Stowarzyszenia i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu zawarły wstępne porozumienie o współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów o charakterze m.in resocjalizacyjnym oraz przy organizacji praktyk studenckich. – Czas epidemii jest szczególnie…

Komunikat – zmiana numerów

Biuro Stowarzyszenia informuje, że z dniem 01 listopada 2020 roku zmianie ulegają dotychczasowe numery telefonów oraz uruchomione nowe mające na celu ułatwić Beneficjentom programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” kontakt z organizacją, a w szczególności, z wyznaczonymi opiekunami…

Na roboczo z Aresztem

W dniu 16 października 2020 roku odbyło się robocze spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z dyrekcją Aresztu Śledczego w Poznaniu. – Pan dyrektor zapewnił nas, że Areszt chce współpracować ze Stowarzyszeniem w zakresie wypracowania wspólnego modelu oddziaływań penitencjarnych i postpenitencjarnych –…

NIK – raport o bezpieczeństwie osadzonych / 10.2020r.

Minister Sprawiedliwości, Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz dyrektorzy skontrolowanych zakładów karnych i aresztów skutecznie ograniczali zagrożenia osobistego bezpieczeństwa osadzonych. Minister inicjował zmiany legislacyjne, Dyrektor Generalny wydawał polecenia dotyczące monitoringu cel, użycia środków…

Komunikat Walnego Zgromadzenia

K O M U N I K  A T Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM   W dniu 27 września 2020 roku Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 14 postanowiło przekształcić stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń. Powołano również skład…
Menu