Uczelnia Techniczno-Handlowa z nami

Z niezwykła przyjemnością informujemy, że w dniu 17 września 2020 roku Stowarzyszenie podpisało umowę z prof. UTH dr hab. Iwoną Przychocką, rektorem Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, w przedmiocie realizacji zdalnych praktyk studenckich.

Stowarzyszenie razem z Fundacją PZU realizuje projekt “Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”, który umożliwia studentom zaliczenie praktyk i staży absolwenckich w formie zdalnej.

Pro Civium,  z założenia, w swojej istocie, jest organizacją działającą zdalnie – tłumaczy Monika Magierska, rzecznik organizacji. – Działamy już trzeci rok i przez ten czas wykształciliśmy i dopracowaliśmy zdalne narzędzia, nie tylko pomocne w formach wsparcia dla beneficjentów Programu “Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”, ale przydatne również w praktycznym kształceniu studentów kierunków związanych z procesem readaptacji osób wykolejonych społecznie i przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego.

“TeleInfo Pro Civium” – wiadomości

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wydania naszych informacji w wersji audio-wizualne.

19.09.2020 – “Ways to Go” czas na lekturę!

Ways to Go

kwartalnik postpenitencjarny

 

Zapraszamy do lektury! Wreszcie po miesiącach przygotowań, prób, bywało, że i zmian koncepcji, oddajemy Państwu nasz najnowszy periodyk, licząc, że będziecie łaskawi w ocenie i komentarzach.

Gazeta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców związanych z więziennictwem, sądownictwem, prawem, opieką instytucjonalną, Służbą Kuratorską, ośrodkami akademickimi, ale przede wszystkich dla rodzin osób pozbawionych wolności. 

Bliscy osób uwięzionych są grupą nie mniej pokrzywdzoną niż ofiary przestępstw. Układając sobie życie, rodząc dzieci, kochając drugiego człowieka nie mogły przewidzieć, że pewnego dnia wybierze inną drogę niż zgodną z normami społecznymi. Nie godzili się na to, nie godzili się na zostawienie ich po drugiej stronie muru z wszystkimi zastanymi i nowymi problemami. I te rodziny otrzymują podwójną karę. Szoku uwięzienia ich najbliższej osoby i wtórnie – społecznej stygmatyzacji.

Dlatego powstał ten kwartalnik. Żeby zrozumiały, żeby stanęły na nogi, by umiały poradzić sobie z emocjami, by wiedziały, co powiedzieć dziecku, potrafiły wytłumaczyć sobie, dlaczego tak się stało i co trzeba zrobić by się już nigdy nie powtórzyło. 

“Ways to Go” DROGI WYJŚCIA. Istnieją, z każdej sytuacji. Dla Państwa również.

Zapraszamy do lektury i obiecujemy, że każde kolejne wydanie będzie jeszcze lepsze.

WAYS TO GO! – kliknij i przeczytaj!

 

Natalia Petruk

Redaktor Naczelna

Izabela Jarczewska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Karolina Lasota

Koordynator Zespołu ds. Public Relations

 

Apel do Rzecznika Praw Dziecka…

APEL OTWARTY

DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
i RZECZNIKA PRAW DZIECKA

w sprawie przywrócenia widzeń w jednostkach penitencjarnych z udziałem dzieci. 

 

Stowarzyszenie wyraża głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją izolowania osadzonych od kontaktu bezpośredniego z ich dziećmi, szczególnie małoletnimi. 

W sytuacji, gdy dziecko dopuszcza się do normalnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej (szkoła, transport publiczny, miejsca kultury, itd.), trudno przyjąć do wiadomości decyzję Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Stowarzyszenie podchodzi z pełnym zrozumieniem do szczególnej i nowej – także dla tej formacji – sytuacji. Pandemia może jednak potrwać jeszcze wiele miesięcy lub lat. Czy zatem w tym okresie dzieci nie będą miały kontaktu z uwięzionym rodzicem? Czy oszacowano skutki emocjonalne dla dziecka takiej rozłąki? Skutki odwrotne od zamierzonych społecznie u osób pozbawionych wolności są wręcz oczywiste i zapewne znacząco utrudnią proces socjalizacji sprawców przestępstw.

Sprawa jest bardzo skomplikowana dla każdej ze stron. Wykracza poza zwyczajne niedogodności wynikające z sytuacji osadzenia, a nadto dotyka także rodzin osób pozbawionych wolności. 

Trzeba zatem znaleźć skuteczne rozwiązanie, dlatego zwracamy się do Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości o pomoc w stworzeniu mechanizmu ułatwiającego kontakt dzieci ze skazanymi rodzicami. 

Deklarujemy również wszelką pomoc i wsparcie informacyjne w przypadku uzgodnienia ze Służbą Więzienną jakiegoś rozwiązania, które nie zakłóci relacji rodzinnych, tak ważnych w procesie resocjalizacji skazanych i tak istotnych ze względu na dobro dziecka. 

 

Zarząd Stowarzyszenia

14 września 2020 roku

Partnerstwo w projekcie

Stowarzyszenie prowadzi rozmowy ze Spółką Galena – operatorem usługi telegrosik, dotyczące wspólnej realizacji usługi “Porozmawiaj z Bliskimi”, skierowanej do najuboższych skazanych, w ramach której mogą bezpłatnie realizować połączenia telefoniczne z najbliższymi.

Udział rodziny w procesie readaptacji społecznej skazanych jest nieoceniony, ale nadal niedoceniany przez Służbę Więzienną, która bliskich skazanego traktuje raczej jak natrętny dodatek – mówi Magdalena Małecka, wiceprezes Stowarzyszenia. – Oczywiście, coraz częściej spotykamy jednostki, które z chęcią wdrażają nasz projekt i ujmują bliskich skazanego w jego resocjalizacji, ale to wciąż kropla w morzu.

Firma Galena, właściciel usługi telegrosik zdecydowała się przyłączyć do akcji.

Więcej o usłudze “Porozmawiaj z Bliskimi” https://pomocpostpenitencjarna.pl/porozmawiaj-z-bliskimi/

Tygodnik WPROST o nas

Ogólnopolski tygodnik opinii – WPROST opublikował materiał prasowy o realizacji wspólnego z Fundacją PZU projektu “Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja”

Zapraszamy do lektury!

Stowarzyszenie edukuje studentów z całej Polski!