Miesiąc: sierpień 2020

Podziękowania dla prof. Jerzego Lachowskiego

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium serdecznie dziękuje Panu Jerzemu Lachowskiemu, profesorowi Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za udział w pracach nad projektem zmian legislacyjnych w kodeksie karnym wykonawczym polegających na wprowadzeniu zapisu artykułu…

Szukamy wzorców

  Nasze Stowarzyszenie, od kilku miesięcy, prowadzi rozmowy z Ministerstwami Sprawiedliwości innych krajów Unii Europejskiej i tamtejszymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się readaptacją społeczną skazanych. – Są państwa, w których zakłady karne świecą pustkami. Dlaczego? Przecież człowiek…

Razem z Fundacją PZU

Razem z Fundacją PZU Szkolimy zdalnie studentów z całej Polski W dobie zagrożenia epidemiologicznego studenci mają coraz większy problem z zaliczeniem obowiązkowych praktyk studenckich. Nie wszystkie firmy, organizacje, czy instytucje są przygotowane do prowadzenia efektywnych szkoleń w formie zdalnej.…

KOMUNIKAT Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Pro Civium z siedzibą w Poznaniu, na podstawie par. 21 pkt 3. Regulaminu, zwołuje Walne Zgromadzenia Członków organizacji. Termin: 27 września 2020 roku. Stowarzyszenie podejmie uchwałę o przekształceniu się ze stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe. Projekt…

Polska Akademia Nauk i Pro Civium

Poniżej publikujemy list prof. dr. hab. Wiesława Ambrozika, przewodniczącego Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, autora wielu publikacji dotyczących polskiego systemu penitencjarnego, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, recenzenta…

Wiedza – Edukacja – Resocjalizacja

Zespół ds. Public Relations Stowarzyszenia informuje, że Fundacja PZU jest głównym Partnerem organizacji w realizacji projektu „Wiedza. Edukacja.Resocjalizacji”.  – Celem wspólnego projektu jest przede wszystkim umożliwienie studentom odbycia praktyk i staży wymaganych przez ich macierzyste…
Menu