Miesiąc: lipiec 2020

Exel zamiast sędziów?

Każda kolejna nowelizacja Kodeksu karnego to mniej władzy dyskrecjonalnej sędziego. Choć sądu nie zastąpi na razie tabela w excelu, to jak tak dalej pójdzie, nie będzie musiała to być jakaś szczególnie zaawansowana sztuczna inteligencja. Przepisy są coraz mniej elastyczne,…

Skazani z Inowrocławia z kartami

Osadzeni z Zakładu Karnego w Inowrocławiu otrzymali od Stowarzyszenia, w ramach bezpłatnej usługi „Porozmawiaj z Bliskimi” dwadzieścia kart telefonicznych, każda o nominale 10 PLN. – Dyrekcja jednostki penitencjarnej w Inowrocławiu w bardzo otwarty i profesjonalny sposób podeszła do naszej propozycji wsparcia…

Nowe władze w Stowarzyszeniu

K O M U N I K A T Zespół ds. Administracyjnych Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu, uprzejmie informuje, że w dniu 19 lipca 2020 roku, jednogłośnie, Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę nr 12, o zmianie Regulaminu organizacji powołując w miejsce przedstawiciela – Zarząd…

Zwiastun kwartalnika „Ways to Go”

Kwartalnik “WAYS TO GO” to niezależne pismo o tematyce postpenitencjarnej skierowane do funkcjonariuszy Służby Więziennej, Służby Kuratorskiej, samorządowców, organizacji pozarządowych i rodzin osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych. To kompendium wiedzy przygotowywanej przez praktyków i wykładowców resocjalizacji, tworzone…

Przerwa urlopowa

Uprzejmie informujemy, że jak co roku, tak i ten sierpień będzie miesiącem urlopowym dla Stowarzyszenia. W dniach od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku nie będzie czynna infolinia „TeleWsparcie” oraz czat online. Prowadzone będą wyłącznie sprawy związane z wyznaczanymi przez sądy terminami posiedzeń…

Stowarzyszenie dziękuje Generałowi Kitlińskiemu!

Od wielu miesięcy Stowarzyszenie w relacjach z niektórymi jednostkami penitencjarnymi borykało się  z pewnymi trudnościami wynikającymi z braku jednolitej procedury realizacji prawa osób osadzonych do ustanowienia przedstawiciela w rozumieniu art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego. Sprawa trafiła nawet do Ministerstwa…
Menu