Miesiąc: czerwiec 2020

W ręce specjalistów

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM przygotowało wstępny projekt zmiany legislacyjnej w Kodeksie karnym wykonawczym polegającej na wprowadzeniu do Ustawy art. 42a. Więcej na ten temat https://pomocpostpenitencjarna.pl/inicjatywa-wprowadzenia-art-42a/ O pomoc w opracowaniu ostatecznego brzmienia proponowanego zapisu organizacja zwróciła się…

Stowarzyszenie w imieniu Rodzin

Poznań, dnia 25 czerwca 2020 r.   STANOWISKO STOWARZYSZENIA W SPRAWIE PETYCJI RODZIN OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI KIEROWANEJ DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ZWIĄZKU Z BLOKADĄ INFORMACYJNĄ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KWESTII PRZYWRÓCENIA PRAWA OSADZONYCH DO WIDZEŃ Z całą pewnością możemy…

Więzienny blog – Hyde Park

Zapraszamy do lektury bloga więziennego tworzonego przez Łukasza Głowackiego, skazanego, aktualnie odbywającego wieloletnią karę pozbawienia wolności. HYDE PARK

Inicjatywa wprowadzenia art. 42a do Kkw

Poznań, Warszawa; 15 czerwca 2020 roku   INICJATYWA USTAWODAWCZA w zakresie wprowadzenia do ustawy kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2020 poz. 523 ze zm.) artykułu 42a WSTĘP Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” wyraża pogląd, że społeczeństwo powinno mieć znaczący…

Projekt 42

9 czerwca, w ramach prowadzonej z Centralnym Zarządem Służby Więziennej dyskusji na temat ujednolicenia procedury stosowania art. 42 kodeksu karnego wykonawczego, otrzymaliśmy pismo Dyrektora Biura Penitencjarnego z 4 czerwca br., w którym płk Włodzimierz Jacek Głuch informuje, że „Służba Więzienna…

Niepełnosprawność intelektualna z gwarancją obrony

Sąd Najwyższy uznał kasację wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie niepełnosprawnego intelektualnie skazanego, który włamał się do baru, a następnie ukradł kilkaset złotych. Prokurator złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, a sąd rejonowy –…

Zdalnie w sądzie

Jak poinformował portal Prawo.Pl Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza znowelizować par. 3 art. 250 kpk i w związku z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania nie zarządzać doprowadzenia podsądnego do sądu, jeżeli jego udział może być zapewniony przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających…

Porozumienie z Uniwersytetem

Kilka dni temu Stowarzyszenie podpisało porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich w nowym roku akademickim z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   – Dzięki działaniom takim jak te, studenci…
Menu