Służba Więzienna radzi jak przetrwać epidemię

Izolacja od rodziny i przyjaciół, ograniczenie lub zupełne pozbawienie możliwości podejmowania dotychczasowych aktywności, brak możliwości wykonywania pracy zawodowej, ograniczenia w przemieszczaniu to dla wielu osób zupełnie nowa sytuacja w obliczu pandemii. Jednak dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych izolacja to rzeczywistość z jaką muszą się mierzyć na co dzień.

Służba Więzienna radzi , jak przetrwać ten niezwykle trudny czas.

Więcej na ten temat Służba Więzienna doradza…

Chińczycy i Ukraińcy zdalnie

Jednym ze skutków obecnego kryzysu – jak informuje serwis http://www.prawo.pl będzie zalanie polskich wokand sprawami – głównie cywilnymi. Ratunkiem miały być e-rozprawy, ale większość sądów unika ich jak ognia. Barierami nie do przejścia stają się kwestie sprzętu, systemów, brak informatyków i przyzwyczajenia. Wielu prawników uważa to za marnowanie szansy na szybkie i sprawne rozpoznawanie sporów, zwłaszcza gospodarczych. I podkreślają, że w tym momencie alternatywy nie ma, a sędziowie muszą się przestawić.

 

W 2018 roku w sądach było 15 milionów spraw, w tym 9,4 miliona cywilnych, 1,6 mln gospodarczych, 1,3 mln rodzinnych oraz 2,3 mln karnych. W 2020 roku może być ich znacznie więcej.  Dojdzie do wielu sporów pomiędzy przedsiębiorcami wywołanymi przez epidemię. Sądy zaleją pozwy dotyczące umów najmu, zamówień publicznych, czy choćby o kredyty frankowe. Ich rozstrzyganie mogłyby przyspieszyć rozprawy on-line, które w sprawach cywilnych dopuszcza obowiązująca już tarcza antykryzysowa 3 (MS pracuje nad rozwiązaniami w sprawach karnych). Tyle, że sądy, z wyjątkiem kilku, nie są chętne do ich organizowania.

Narzekają na brak informatyków i sprzętu. Nie ma też jednolitych rekomendacji, jakie aplikacje powinny być stosowane. Nierozwiązana jest też paląca kwestia “e-doręczenia”. A “dziury” w systemie prowadzą do absurdów – choćby takich, że sąd link do wideo rozprawy ma stronom przesłać przesyłką pocztową.

Na razie MS rekomenduje prezesom sądów – jak wynika z wytycznych, do których dotarło Prawo.pl – by czynności procesowe w ramach wideokonferencji były przeprowadzane “w przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości”.  Prawnicy nie mają zaś wątpliwości, że bez rozpraw on-line, czeka nas zapaść na salach sądowych.  Co więcej wskazują, że Polska jest już pod tym względem za Ukrainą czy Chinami, choć mogłoby być inaczej.

Więcej na http://www.prawo.pl

Źródło informacji: Prawo.Pl

Warto wspierać

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM i Spółka GREAT IDEAS – właściciel serwisu  internetowego http://www.zpozdrowieniem.pl podpisały 15 maja 2020 roku umowę o współpracy i wzajemnym wsparciu w realizacji projektów społecznych i skierowanych do osób pozbawionych wolności.
zpozdrowieniem.pl to serwis internetowy dzięki, któremu szybko i bezpiecznie prześlesz  środki pieniężne dla osadzonej osoby (wypiska), zamówisz paczkę żywnościową i  paczkę higieniczną osobie osadzonej w areszcie śledczym, zakładzie karnym lub oddziale zewnętrznym.
Obecnie zajmuje się przesyłaniem wypisek oraz realizowaniem zamówień na paczki żywnościowe i higieniczne osadzonym w prosty, szybki i bezpieczny sposób korzystając ze sprawdzonego serwisu Przelewy24, który daje gwarancję pewnych i bezpiecznych płatności internetowych. 

Magdalena Waśko

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajmuje się pomocą psychologiczną i terapią w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w gabinetach w Trójmieście oraz online przez Skype.

Praktyk metody Kids’ Skills pracujący z rodzinami i ich dziećmi, ale również z seniorami.

Współpracowała z Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku i Aresztem Śledczym w Wejherowie. Doświadczenie w psychologii klinicznej i sądowo-penitencjarnej.

Współpracowała jako psycholog z osobami niepełnosprawnymi przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Asystuje przy spotkaniach dzieci z rodzicami i opiekunami niemającymi pełnych praw rodzicielskich. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup odbiorców.

Prowadzi “Pracownię Psychologiczną Empiria”.

Monika Sterczewska

Absolwentka SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, w tym na Oddziale Psychiatrii Sądowej oraz z osobami niepełnosprawnymi w ramach współpracy z Fundacją Psy Dzieciom, a także wolontariatu (sama jest dogoterapeutą) m.in. w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku Oliwie, Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Orunii, Domu im. J. Korczaka- Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Gdańsku.

Obecnie doświadczenie pracy terapeutycznej w gabinecie z osobami doświadczającymi przemocy, rodzinami dysfunkcyjnymi.

Ukończyła: – Kurs Praktyka Kids’ Skills, – Porozumienie bez Przemocy II (kurs zaawansowany), – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (kurs zaawansowany), – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach kurs podstawowy, – Kurs Dogoterapii.

Prowadzi własny gabinet psychoterapii.

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, korzystam z założeń Porozumienia bez Przemocy i praktykuje metodę Kids’ Skills.

Prowadzi również warsztaty rozwojowe, uczestniczy w szkoleniach, swoją pracę poddaje superwizji.

 

dr Jana Chojecka

Adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej kluczowe osiągnięcia to publikacje: Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia, a rzeczywistość (2013), Czynniki kryminogenne osadzonych kobiet wyzwaniem dla resocjalizacji penitencjarnej (2013), Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka recydywy (2014), Kształtowanie gotowości do zmiany, jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji (2016).

Jej zainteresowania naukowe: możliwości resocjalizacyjne osób pozbawionych wolności, oddziaływania resocjalizacyjne oparte na potencjałach, uwarunkowania gotowości do resocjalizacji, szacowanie ryzyka powrotu do przestępczości.

dr Sonia Dierzyńska-Breś

Adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych rodzinom osób pozbawionych wolności oraz książki: Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności (2016) oraz współautorka monografii: Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki (2015).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wpływu uwięzienia na system rodzinny, efektywności oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz porównywaniu systemów resocjalizacyjnych Europy i świata. Odbyła staż naukowy w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach, a także staż zawodowy w Madison County Department of Community Corrections.

Od 2009 roku pełni funkcję opiekuna naukowego Koła Studentów Resocjalizacji “Dwa Światy”. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe z Coachingu na SWPSS w Poznaniu oraz jest w trakcie szkolenia podstawowego z zakresu terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ways to Go

Już za miesiąc ukaże się w wersji online pierwszy numer kwartalnika “Ways to Go” Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM.

Czasopismo będzie poruszać problematykę szeroko rozumianej penitencjarystyki. Do udziału w jej tworzeniu zaprosiliśmy ośrodki akademickie w kraju i z zagranicy.

Redaktorem Naczelnym obu wydawnictw została Natalia Petruk (redaktor.naczelny@postpenit.pl).

Pudło okazało się trafieniem w “10”

W księgarniach właśnie pojawił się cykl reportaży Niny Olszewskiej zatytułowany “Pudło. Opowieści z polskich więzień”.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM, obok “Gazety Wyborczej” i serwisu internetowego ksiazkinaostro.pl objęły patronat nad wydaniem.

Pozycja uzyskała bardzo pozytywne opinie m.in. Pawła Moczydłowskiego byłego szefa polskiego więziennictwa i prof. Moniki Płatek, jednej z największych specjalistek w kraju od spraw związanych z penitencjarystyką.

Polecamy!

Więzienna cela za pieniądze

W ukraińskich aresztach powstaną płatne cele – ogłosiły tamtejsze władze, podkreślając, że ma to zapobiegać wręczaniu łapówek za możliwość przebywania w lepszych warunkach. Pierwszych sześć takich miejsc będzie utworzonych w areszcie w Kijowie.

Poinformowała o tym wiceminister sprawiedliwości Ołena Wysocka w wywiadzie opublikowanym w czwartek na portalu Slidstwo.Info.

W przyjętym przez rząd projekcie podkreślono, że oprócz wyższego standardu w celi opłata pozwala także na lepsze wyżywienie. Minister sprawiedliwości Denys Maluśka zaznaczył wcześniej, że chodzi o cele, które nie wymagają kapitalnego remontu.

Wiceminister podkreśliła, że z reportażu jednej ze stacji telewizyjnych o kijowskim areszcie dowiedziała się, że za pobyt w lepszej celi płaci się 30 tys. hrywien miesięcznie (ok. 4650 zł).

“Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że one (płatne cele) tam istnieją, ale nie wiadomo, do kogo trafiają te pieniądze. Chcemy, żeby pieniądze trafiały do specjalnego funduszu instytucji, który jest pod naszą kontrolą” – podkreśliła. “Zamiast tego, że ktoś płaci nielegalnie, pieniądze otrzymuje państwo, a później za te pieniądze tworzy lepsze warunki (w aresztach)” – wskazała.

Jak zaznaczyła, umowa w sprawie celi o podwyższonym standardzie ma być zawierana w formie pisemnej między administracją placówki penitencjarnej i aresztantem. Władze mają sprawdzać, czy liczba osób przebywających w takich celach zgadza się z ilością środków na specjalnych kontach. “Nie interesuje nas, kto tam się znajduje, ale jeśli się znajduje, oznacza to, że powinna być opłata” – zaznaczyła.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, taki eksperyment w niektórych aresztach śledczych państwowej służby penitencjarnej ma potrwać do końca 2021 roku.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)