Miesiąc: kwiecień 2020

Porozmawiajmy o artykule 42…

7 maja 2020 roku Stowarzyszenie reprezentowane przez Monikę Magierską weźmie udział w ogólnopolskiej konferencji pt.: „Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki” z referatem pt.: „Relacje organizacji pozarządowych ze Służbą Więzienną i prawa skazanych do realizacji uprawnień wynikających z art. 42 k.k.w.”…

Uznania dla Służby

Wspieranie więzi rodzinnych to integralna część procesu resocjalizacji skazanych. Rodzina jest fundamentem odgrywającym niezwykle istotną rolę w procesie readaptacji społecznej, dlatego istotne jest, aby nie dopuścić do osłabienia więzi. Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, jakie umożliwia…

Gratulujemy nominacji!

Z dniem 23 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej mianował ppłk Elżbietę Krakowską na stanowisko Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium składa serdeczne gratulacje i życzy owocnej pracy na rzecz socjalizacji sprawców…

Zebranie Koordynatorów

Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 kwietnia było także okazją do omówienia spraw organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia. Oczywiście ze względów epidemiologicznych konferencja odbyła się zdalnie, ale fakt ten nie przeszkodził by uczestniczyli w nim wszyscy koordynatorzy programowi. Omówiono…

Wiadomości „TeleInfo Pro Civium” wystartowały!

Stowarzyszenie Pro Civium prezentuje Państwu naszą nową formę przekazywania informacji, także dla osób niewidzących. Sądzimy, że jest to pierwsze w kraju tego typu rozwiązanie zaprzężone do działań postpenitencjarnych. –TeleInfo używać będzie także w pracy warsztatowej…

W najlepszej 14-nastce prawników Pro Bono

Od wielu lat konkurs Prawnik Pro Bono organizuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita”. Każda edycja jest inna. Przez wiele lat dominowali starsi prawnicy z dużych miast. Od kilku lat wyraźnie widać zmianę pokoleń. Coraz…

Jesteśmy na Twitterze!

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Twitter’a. Obserwujcie nas i komentujcie. Nie zapomnijcie także informować o ważnych, Waszym zdaniem, sprawach dotyczących szeroko rozumianej penitencjarystyki. https://twitter.com/InicjatywaPro

Służba Więzienna się spóźnia…

Rozmowa z Izabelą Jarczewską, przedstawicielem Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM. – Koronawirus sieje spustoszenie na świecie, w kraju wszyscy żyją codziennymi statystykami zachorowań i umieralności, a w tle dzieją się dramaty rodzin pozbawionych wolności, niezauważalne, pomijane…

CZSW w odpowiedzi na nasz apel

Stowarzyszenie, zważywszy na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne, szczególnie w jednostkach penitencjarnych, a co z tego wynikało brak rzetelnej informacji ze strony Służby Więziennej dla rodzin skazanych o aktualnym stanie ich zdrowia, zaproponowało w piśmie z 23 marca 2020 roku Dyrektorowi Generalnemu Służby…

Pro Civium w tygodnikach opinii

W marcu 2020 roku tygodnik WPROST napisał o stowarzyszeniu https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/10309355/co-z-wiezniami-w-czasie-koronawirusa-wystosowano-wazny-apel.html?fbclid=IwAR0KGD9vmNeoMM38YQRLLRrOBAZ3kkixTN0aQ6MQkOvAS_doYzD9u0RQxlk a tygodnik DoRzeczy https://www.dorzeczy.pl/kraj/133778/nie-czlowiek-powinien-podlegac-potepieniu-ale-jego-czyn-stowarzyszenie-inicjatywa-obywatelska-pro-civium-prosi-o-wsparcie.html?fbclid=IwAR01uyv33MeMO8od_4nmdGjOCF-H2LxO69LBnrxPTQm0ZWlds16azMdh0aM
Menu