Miesiąc: marzec 2020

Dwumiesięcznik dobrze oceniony!

[…] Z Uwagą zapoznałam się z zamieszczonymi w nim (Postpenit) artykułami oraz  informacjami i jestem zdania, że treści te mogłyby być zarówno interesujące, jak i bardzo przydatne, dla osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. Wyrażam nadzieję, że Państwa cenna inicjatywa…

Życie po więzieniu

Raport Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2019 roku odsłania wszystkie braki polskiego systemu resocjalizacji Czytaj więcej… Link do artykułu: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pomoc-spoleczna-dla-bylych-osadzonych.html

Decyzja Przedstawiciela Stowarzyszenia

D E C Y Z J A Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM   w sprawie zebrania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia wyznaczonego na dzień 22 marca 2020 roku oraz innych wynikających z uprawnienia Przedstawiciela nadanego w par. 21 Regulaminu Stowarzyszenia   W związku z brakiem…

Udostępniamy infolinię – propozycja dla CZSW

Propozycja Stowarzyszenia złożona w dniu 19.03.2020 r. Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w kwestii udostępnienia infolinii 0 800 rodzinom osób pozbawionych wolności w zakresie informowania o bieżącej sytuacji w jednostkach penitencjarnych   Poznań; 19 marca 2020r.   Szanowny Pan gen.…

Postpenit w Bibliotece Narodowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 marca 2020 roku Biblioteka Narodowa zarejestrowała nasz dwumiesięcznik (“Postpenit”) w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 2719-3039. To kolejny krok, który Stowarzyszenie podjęło w tym roku. Czekamy jeszcze na zakończenie procedury zmiany…

O wyzwaniach penitencjarystyki…

Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki 7 maja 2020 roku w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa na temat aktualnych problemów polskiej penitencjarystyki. Organizatorem konferencji jest uczelniane Koło Naukowe Prawa Karnego…

Warunki warunkowego do zwolnienia

Art. 77. § 1. Kk mówi, że skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania…

BRPO wraca do kwestii nagrywania

Nagrywanie ograniczałoby ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych, zwłaszcza gdy nie mają obrońcy, a z drugiej strony chroniłoby policjantów i prokuratorów przed pomówieniami o nadużycie uprawnień – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego ocenie takie nagrania mogłyby być załącznikiem…

Przestępcy stracą wszystko

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad poszerzeniem konfiskaty mienia. Obejmie ona także własność osób, wobec których nie toczy się żadne postępowanie karne, ale które nie są w stanie wykazać legalnego pochodzenia majątku. – Nie może być zgody na ukrywanie dóbr przez przestępców.…

System Vice Versa

System Vice Versa opracowany został dla zoptymalizowania efektywności oddziaływań socjalizujących sprawców przestępstw i środowiska, do którego skazani będą wracać po odbyciu kary pozbawienia wolności, czyli najczęściej, rodzinnego. W ramach realizacji programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie…
Menu