Miesiąc: luty 2020

Uniwersyteckie wzmocnienie programu

W dniu 27 lutego br. w siedzibie Zakładu Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponownie spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia z kadrą naukową Zakładu i reprezentantką studentów. – Ustaliliśmy, że 27 studentów, w ramach wolontariatu, wspomoże organizację w obsłudze beneficjentów programu „Interwencja…

Alimenty w więzieniu

Sytuacja będąca efektem zawinionych działań zobowiązanego do alimentacji nie może zostać uznana za wyjątkową. Dlatego pobyt w zakładzie karnym nie może być przesłanką umorzenia świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Marek…

Orzecznictwo alimentacyjne

Nie było podstaw do podwyższenia alimentów zasądzonych na małoletnie córki pozwanego. Choć ich potrzeby są większe niż poprzednio, to sama ta okoliczność nie uzasadniała uwzględnienia powództwa. Pozwany musi dodatkowo ponosić koszty związane z utrzymaniem chorego dziecka pochodzącego z innego…

Raport za 2019 rok

Zespół ds. Administracyjnych Stowarzyszenia opracował Raport za 2019 rok z realizacji programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych. Treść dokumentu do wglądu na stronie internetowej Stowarzyszenia www.postpenit.pl, w linku Wiadomości. Zapraszamy do lektury!

Nowe logo Stowarzyszenia

Z przyjemnością informujemy, że nasza organizacja zmieniła dotychczasowe logo Stowarzyszenia na nowe – prezentowane. Tarcza oznacza ochronę, obronę, czyli obrazuje cel naszej działalności, tj. obronę społeczeństwa przed zjawiskiem recydywy. Mur symbolizuję granicę między społeczeństwem, a osobami…

Bezpłatna infolinia TeleWsparcie

Od pierwszego piątku marca 2020 roku, dla naszych Beneficjentów i rodzin osób karanych, uruchamiamy bezpłatną infolinię 0 800 201 211. Do Państwa dyspozycji, od piątku do niedzieli, w godzinach od 10.00 do 18.00, dostępny będzie doradca zawodowy, prawnik i psycholog. Infolinia TeleWsparcie jest jednym…

Kolejny numer „Postpenita” już wydrukowany!

W dniu wczorajszym odebraliśmy czasopismo z drukarni. Nakład 5 tysięcy, objętość 12 stron, w full kolorze.  – Czeka nas teraz dużo pracy z kolportażem dwumiesięcznika. Powinien jak najszybciej trafił do zakładów karnych i instytucji zajmujących się problematyką resocjalizacji…
Menu