Miesiąc: listopad 2019

Przekształcenie naszej organizacji

W dniu 01 grudnia 2019 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę nr 9 dotyczącą podjęcia działań w celu przekształcenia organizacji w stowarzyszenie rejestrowe.

Dlaczego nie pomagamy recydywistom?

Rodziny skazanych, ale i sami osadzeni z podgrupą „R” zadają nam bardzo często pytanie, dlaczego nasze działania ograniczamy wyłącznie do pomagania tzw. „petce” (pierwszy raz karanym). Rozmowa z Izabelą Jarczewską, przedstawicielem Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska „Pro…
Menu